Al het nieuws

Ledenvergaderingen Agrifirm in Meppel en Wanssum

Wij hebben van Agrifirm voorstellen ontvangen tot het invoeren van een nieuw ploegenrooster/ nieuwe ploegenroosters. Deze voorstellen zijn op 21 juni 2019 aan ons toegelicht.

Het is de bedoeling dat de nieuwe roosters de bestaande roosters vervangen die gebaseerd zijn op 146 productie-uren per week. Deze “146-uren-roosters” zijn volgens de directie niet meer nodig. 

We hebben op 18 juli 2019 een vervolgoverleg met Agrifirm. Vóór die tijd willen wij graag met de betreffende werknemers spreken. Het gaat om leden en ongeorganiseerde werknemers. Omdat jij deze nieuwsbrief hebt gekregen, gaan wij ervan uit dat jij ook tot de doelgroep behoort. Ben jij echter niet werkzaam zijn één van de productiebedrijven van Agrifirm te Meppel en Wanssum, dan is deze nieuwsbrief niet voor jou bestemd. 

Behoor je wel tot de doelgroep, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om samen met je collega’s op de werknemersvergadering aanwezig te zijn. De door jou gegeven input willen wij gebruiken in de terugkoppeling naar Agrifirm. Het betreft trouwens een gezamenlijke vergadering met de FNV. 

De informatie die wij uit de bijeenkomsten oppikken, zullen we meenemen in het overleg met de directie van Agrifirm. De werknemersbijeenkomsten vinden plaats op: 

donderdag 11 juli 2019:
Productielocatie Wanssum, B. de Weichshavenstraat 13, Vergaderzaal 1, Van 13:30 tot 14:30.

Vrijdag 12 juli 2019:
Productielocatie Meppel: Noordeinde 31, Vergaderzaal Drentse Hoofdvaart A. Van 13:30 tot 14:30. 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid! 

Wietze Kampen en Jacqueline Kraan,
bestuurders CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E j.kraan@cnvvakmensen.nl

In verband met de vakantie van Wietze Kampen zal Jacqueline Kraan hem waarnemen.