Ledenraadpleging TL/DTL bij G4S Aviation en I-SEC

G4S Aviation en I-SEC hebben de vakbonden een nieuw aanbod gedaan om vanwege de nieuwe tender tot overeenstemming te komen over de overgang van de TL functie naar de DTL functie. CNV Vakmensen legt dit nieuwe bod voor aan de leden van G4S Aviation en I-SEC. Stemmen kan tot a.s. vrijdag 12:00 uur.

Het voorstel zoals de bonden dat hebben besproken hebben met G4S Aviation en I-SEC is als volgt:

Afbouwregeling arbeidsvoorwaarden van TL afspiegeling naar agent passagiersfilters:

1.    De medewerkers die worden afgespiegeld, en daarmee van TL naar de functie van agent
       gaan, worden geplaatst in de bijbehorende salarisschaal van agent:
             ● G4S van huidige individuele schaal naar schaal S2 cao AS
             ● I-SEC van huidige individuele schaal naar schaal 3 cao PB
2.    Medewerkers worden volgens de volgende periodiek ingeschaald:
             ● G4S in schaal 2S cao AS dezelfde periodiek als in de huidige schaal (bijvoorbeeld
                van S4 periodiek 8 naar S2 periodiek 8
             ● I-SEC: naar de periodiek in schaal 3 cao PB met hetzelfde uurloon
3.    Behoud van huidige salaris:
             ● G4S: het verschil in uurloon wordt in een persoonlijke toeslag, waar geen
                cao- verhoging op geldt, gecompenseerd.
             ● I-SEC: alleen compensatie voor medewerkers die boven het einde van de
               nieuwe schaal uitkomen.
4.    Om de komende jaren niet in salaris niet stil te staan/achteruit gaan zal, als de
       medewerker een Persoonlijk Toeslag krijgt, zowel bij G4S als I-SEC deze persoonlijke
       toeslag afgebouwd worden conform onderstaande regeling:
             ● in 2020 100%
             ● in 2021 100%
             ● in 2022   75%
             ● in 2023   50%

De reden van de aanpak ontstaat door verschillen in de cao. Inschaling in PB betreft identieke uurlonen bij verschillende schalen en dat is bij cao AS niet zo. Daarnaast is het verschil van uurloon per trede bij PB lager dan bij AS.

Aanvullende afspraken
Naast het afbouw voorstel kunnen werkgevers ook aan onderstaande afspraken tegemoet komen:

  1. De huidige functiebeschrijvingen en inhoud van de CTL en STL verschillen. Het opstellen van functieprofiel van Shiftleader en vervolgens overgang naar CTL/STL naar de functie van SL zal met ingang van het nieuwe contract (3-12-2020) vormgegeven worden.
  2. Wanneer de huidige TL-ers op de functie van DTL zijn geplaatst en de afspiegeling van de andere TL's naar agent heeft plaatsgevonden en er ontstaan weer vacatures, hebben de huidige TL-ers voorrang in de sollicitatieprocedure. Wanneer er meerdere belangstellenden zijn voor het invullen van de vacature(s) zal gedurende de huidige contractperiode (tot 3-12-2020) de TL's volgens het principe van omgekeerd afspiegelen worden geplaatst in de vacature van DTL. Wanneer zij in de nieuwe contractperiode (na 3-12-2020) solliciteren hebben zij bij gelijke geschiktheid voorrang.
  3. Wijzigingen van de DTL invulling van HBS en het vervallen van de functie van SSC operator zullen na definitieve gunning door de verkrijgende partij van perceel 4 worden afgestemd.
  4. De aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van DTL passagiersfilters worden vastgelegd en gaan derhalve mee bij eventuele overname door ander beveiligingsbedrijf als uitkomst van de gunning van de tender.

Stem direct over dit nieuwe aanbod!

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl