Al het nieuws

Ledenraadpleging SP en onderhandelingen Cao Océ

Het heeft lang geduurd om tot enkele aanpassingen te komen in het concept sociaal plan. Het nu tot stand gekomen sociaal plan wijkt niet veel af van wat er is aangebonden tijdens recente reorganisaties.

Hierbij de belangrijkste aanpassingen / veranderingen.

De looptijd is tot en met 31 december 2020.
De Transitievergoeding heeft de factor 1.7 (berekeningen op basis van de huidige wetgeving).
Outplacementbudget betreft € 3.000,- (vrij te besteden) en boven de 60 jaar de mogelijkheid om nog eens € 3.000,- aan outplacement te besteden.
Declaratiemogelijkheid voor financieel advies € 1.250,-.
Vrijstelling van arbeid tijdens de opzegperiode, met dien verstande dat je maximaal 1 maand dient te werken indien dit nodig is (bijvoorbeeld dossier overdracht).

Bijgevoegd is de concept tekst van het sociaal plan.

Verlof regeling
Volgens de cao mag de werkgever een aantal verlofdagen vast “klikken” (bepalen), mits de or instemt. In de cao staat dit gemaximeerd tot 5 dagen. Nu komt het voor dat Kerst en Nieuwjaar dusdanig ongunstig in de weekagenda vallen, waardoor de werkgever eenmalig aan de vakbonden ontheffing vraagt voor deze regel. De werkgever heeft toestemming nodig om van de cao regel (maximaal 5 dagen inroosteren door de werkgever). Ook hierover wensen wij jullie stem te ontvangen.

Ledenraadpleging
In verband met bovenstaande nodigen wij jullie uit om op woensdag 30 oktober aanstaande tussen 11:30 uur en 14:00 uur, nabij de ingang van Océ op de Van der Grintenstraat, te komen naar een informatiestand van de vakbonden.
Wij willen jullie graag een frietje aanbieden en vooral de nog niet georganiseerde collega’s erbij betrekken. Zij kunnen hun mening kenbaar maken, maar hebben geen stemrecht. Hierbij merk ik op dat, als deze niet georganiseerde collega, wenst mee te stemmen hij/zij meteen lid kan worden van CNV Vakmensen. Neem daarom een collega mee en ik ga graag met deze niet georganiseerde collega in gesprek over hoe belangrijk het is om georganiseerd te zijn. Verder is het nu extra voordelig, omdat wij met de werkgever afgesproken hebben, om lidmaatschap van een vakbond één jaar à maximaal tot 1 juli 2020 te vergoeden.

Kom daarom naar de informatiestand woensdag 30 oktober tussen 11:30 en 14:00 uur: 
Van der Grintenstraat (nabij de toegangsweg / ingang Océ).

René Jongen
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

www.cnvvakmensen.nl

                                                     

Downloads