Ledenbijeenomst MuMo en OV DMG gebied Qbuzz

Op 19 februari jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie en de vakbonden over de ontstane situatie inzake het niet kunnen aansluiten bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao multimodaal.

Hier willen we heel graag met jullie over in gesprek. Er was al een vergadering gepland voor de leden die onder de werkingssfeer van de cao Multimodaal vallen, maar ook de leden die onder OV vallen zijn van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst gaat alle medewerekers aan.

We willen deze vergadering ook benutten om met jullie te praten over harmonisatie. Willen we dit, wat zijn de voordelen voor de werknemers en op welke wijze moet dit dan gebeuren?

Deze vergadering is een bijeenkomst van de gezamenlijke bonden gezamenlijk.

De vergadering is gepland op:

DINSDAG 3 maart 2020 aanvang 19.00 uur
De Tromptuin, Trompweg 235 in Dordrecht

We hopen jullie daar te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine, landelijk bestuurder en onderhandelaar MuMo
Evert-Jan van de Mheen, bestuurder DMG gebied