Al het nieuws

Leden vakbonden akkoord met cao BP Raffinaderij

Donderdag, 19 december 2019, zijn een tweetal ledenvergaderingen gehouden over het eindbod voor de nieuwe cao dat BP RR 12 december op tafel heeft gelegd. In deze brief de uitkomst van de vergaderingen.

Wij hebben BP RR het volgende laten weten:
De leden van FNV Procesindustrie hebben met een geringe meerderheid ingestemd met het aangepaste eindbod van 12 december. Bij CNV Vakmensen was de meerderheid voor het aangepaste eindbod groter. Dat betekent dat de cao voor BP RR hiermee een feit is en dat de concept cao-tekst kan worden uitgewerkt.

De opkomst op de beide ledenvergaderingen was een stuk lager dan die tijdens de vergaderingen op 11 en 27 november. Dat is meestal een teken aan de wand. Bovendien was er bepaald geen unanimiteit voor wat betreft de stemming. Ja, er is dus een nieuwe cao, maar het moet toch niet zo zijn dat BP RR de volgende keer weer begint met verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Dan moet de boodschap duidelijk zijn: onacceptabel en gelijk van tafel.
Maar hoe dan ook, het betekent wel dat er nu een nieuwe cao ligt voor twee jaar. De looptijd is van 1 april 2019 tot 1 april 2021. Het eerste jaar van de nieuwe cao is dus al weer 9 maanden voorbij.

In het eindbod staat ook dat er een werkgroep komt die zich zal gaan buigen over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Wat de uitkomsten uit deze werkgroep ook zullen worden, jullie, de leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie zullen altijd het laatste woord hebben over welke uitkomsten dan ook.

Tot zover over de uitkomst van de ledenvergaderingen en jullie nieuwe cao. Rest ons jullie fijne feestdagen en een goed en gezond begin van het nieuwe jaar te wensen.

Namens FNV collega Egbert Schellenberg en de onderhandelingsdelegatie, 
Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl