Al het nieuws

Leden TN Veenendaal stemmen in met Sociaal Plan.

Een overgrote meerderheid van de leden van CNV Vakmensen werkzaam bij TN in Veenendaal hebben vanmiddag ingestemd met het Sociaal Plan.

Het resultaat ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Looptijd 2 jaar (1-11-2019 tot 1-11-2021).
 • Beëindigingsvergoeding o.b.v. de TV 2019 met een correctiefactor van 1,8.
 • Maximale vergoeding is 140.000,-
 • Medewerkers van 64 jaar of ouder krijgen een aanvulling op hun ww/iow uitkering en de werkgever betaald de kosten voor de vrijwillige voortzetting van het pensioen.
 • Voor werknemers die op vrijwillige basis minder zijn gaan werken, of in een rooster met een lagere toeslag, geldt het volgende:
 1. De beëindigingsvergoeding wordt berekend o.b.v. het “oude” loon.
 2. Medewerkers krijgen een compensatie voor de lagere ww uitkering.
 • Outplacement (begeleiding bij het vinden van nieuw werk). 3 maanden begeleiding met de mogelijkheid om deze 2 keer met 3 maanden te verlengen op advies van het outplacementbureau.
 • Een medewerker kan een passende functie aangeboden krijgen. Een passende functie is een functie die één salaris schaal hoger of lager is. Als een medewerker wordt geplaatst in een lagere salarisschaal dan geldt het volgende: de medewerker krijgt het maximale schaalsalaris met een vaste persoonlijke toeslag (PT).
 • Ontslagen medewerkers hebben voorrang bij het invullen van vacatures die ontstaan.
 • Als de werkgever je vrijstelt van werkzaamheden dan kost je dit geen vakantiedagen maar je bouwt ook geen verlof op.
 • De werkgever kan de werknemer op vrijwillige basis vrijstellen van werkzaamheden. Dan moet de werknemer wel vakantiedagen opnemen.
 • 10 werkdagen om de VSO te tekenen.

Wij gaan nu werken aan de definitieve tekst van het Sociaal Plan. De definitieve tekst zullen wij z.s.m. delen met onze leden. Nadat de OR advies heeft uitgebracht en de werkgever een definitief besluit heeft genomen kan men uitvoering geven aan de reorganisatie. Wij houden jullie op hoogte over de voortgang.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Henk Jongsma, CNV Vakmensen.