Leden Tata Steel stellen eisen over transformatie

De leden van CNV Vakmensen bij Tata Steel Nederland hebben zich duidelijk uitgesproken over de transformatie. Op donderdag 12 december zijn onze beide ledenvergaderingen heel goed bezocht. Daarbij was de rode draad bij de leden er een van onzekerheid maar vooral boosheid!
Deze transformatieplannen vinden wij ongepast en het inkrimpen in Europa van 3000 arbeidsplaatsen, waarvan 1600 in
Nederland, totaal ongepast. De leden van CNV Vakmensen geven aan dat wij met elkaar alle middelen zullen gaan gebruiken om deze plannen te stoppen. Daarnaast hebben wij de directie van TSN het volgende laten weten.
  • We accepteren geen ontslagen.
  • We houden vast aan het Werkgelegenheidspact (WGP) en gaan de cao niet wijzigen.
  • Wij willen geen plannen die leiden tot uitverkoop dan wel outsourcen van bedrijfsonderdelen.
  • Wij accepteren geen pilots en proeven op dit moment.
  • Wij willen de governance structuur voor TSN handhaven (onze eigen financiering).
  • Moet er geïnvesteerd worden, waar nodig, om Tata Steel haar toppositie terug te laten veroveren.
Indien de situatie erom vraagt dan komen we snel als CNV Vakmensen bij elkaar om vervolgstappen mogelijk te maken.
Wij roepen jullie op om signalen die jullie horen, of acties die jullie zien maar die niet kunnen, met ons te delen.

CNV Vakmensen zijn we samen; leden, kaderleden en bestuurders.
Maak daarom je collega duidelijk dat het nu tijd is om lid te worden van de vakbond.Peter Böeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
Mobiel 06-51602043
Mail : P.Boeseken@cnvvakmensen.nl