Leden stemmen niet in met de Cao Philips

Leden van CNV Vakmensen hebben aangegeven niet te kunnen instemmen met de uitkomsten van de cao onderhandelingen bij Philips.

De meeste leden van CNV Vakmensen gaven aan niet te kunnen instemmen met de uitkomsten van de cao-onderhandelingen. De stemmingsuitslag bij het FNV laat eenzelfde beeld zien. Leden van De Unie en VHP2 kunnen wel leven met de uitkomsten. Dit betekent dat er nog geen overeenstemming is bereikt over de arbeidsvoorwaarden binnen een nieuw overeen te komen cao. CNV Vakmensen gaat zich inzetten om de genoemde bezwaren met Philips te bespreken en te kunnen komen tot betere afspraken.

Zwaar werk-regeling
De grootste bezwaren zitten in de vormgeving van de te maken afspraken met betrekking tot de zwaar werk regeling ( RVU).Zo is CNV Vakmensen nog niet overtuigd van de lijst met functies die in aanmerking zouden komen voor een RVU regeling. Ook wenst CNV Vakmensen werknemers die langdurig in onregelmatigheid gewerkt hebben en recent van onregelmatige arbeid zijn overgegaan naar een dagdienst functie, in aanmerking te laten komen voor deze regeling. Verder is er verschil van opvatting tussen CNV Vakmensen en Philips voor wat betreft de uitbetaling. CNV Vakmensen wenst een periodieke betaling om daarmee eventuele fiscale (extra) consequenties voor de deelnemer te voorkomen terwijl Philips de uitkering over drie kalenderjaren ineens wenst uit te keren.

Loon
Het is al jaren een doorn in het oog van CNV Vakmensen dat de loonafspraken veelal 6 tot 9 maanden later dan de datum waarop het contract ingaat, worden toegepast. Dit is nu ook weer het geval. Philips rekent met loonsverbeteringen over boekjaren/kalenderjaren. Hierdoor betrekt Philips de loonontwikkeling in 2021 welke in 2020 is overeengekomen bij de overeen te komen loonontwikkeling die nu geboden wordt terwijl CNV Vakmensen inzet op loonsverbeteringen per contract.

We houden je op de hoogte
Zodra hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven, zal ik dit met jou delen.

Mede namens Ian Cummins,
Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen
a.huizinga@cnvvakmensen.nl 
An English version is enclosed

Downloads