Leden stemmen in met sociaal plan Makro

De leden van CNV Vakmensen die bij de Makro werken hebben in meerderheid ingestemd met het sociaal plan om de gevolgen op te vangen voor de organisatie-wijzigingen met de benaming Klara 5 en 6a. Ook de leden van andere vakorganisaties hebben in meerderheid hun akkoord gegeven.


Ingestemd:
We kunnen de plannen voor een organisatie-aanpassing / reorganisatie bij een bedrijf niet wegpoetsen en daar gaat CNV Vakmensen ook niet over. Wij proberen wél een zo goed mogelijk sociaal vangnet in te richten zodat de gevolgen kunnen worden opgevangen. Een meerderheid van de leden die hebben gestemd is akkoord met het onderhandelingsresultaat voor dit sociaal plan en dat is goed nieuws.
Goed nieuws, omdat de medewerkers die door de aanpassingen getroffen worden nu weten wat hun rechten zijn en kunnen lezen welke middelen voor bijvoorbeeld outplacement en scholing kunnen worden aangewend.

Naar aanleiding van enkele vragen:
Medewerkers die nu met de reorganisatie te maken krijgen komen er met dit sociaal plan niet beter van af dan de medewerkers in de eerdere reorganisatie-fases. Dat zou immers onterecht zijn. We hebben wel wat moeten doen aan het loonbegrip omdat het inkomen van enkele functies welke nu onder de aandacht komen voor een deel uit bonus bestaat. Als dat niet zou worden meegenomen zou het een oneerlijke uitkomst geven bij de vaststelling van bijvoorbeeld de transitievergoeding.

Klara 6b:
Zoals eerder gemeld was CNV Vakmensen ook een organisatieverandering onder de noemer Klara 6b aangekondigd. Die gaat over de (mogelijke) outsourcing van de medewerkers in het beheer / onderhoud. Maar omdat er over die fase nog veel onzekerheid bestaat zijn we met de directie overeengekomen de gevolgen voor de medewerkers pas te bespreken als het ook echt gaat plaatsvinden. We hebben de directie gevraagd ons hiervan actueel op de hoogte te houden

Originele versie:
De getekende originele versie van het sociaal plan is binnenkort beschikbaar. Mocht je vragen hebben over het sociaal plan en/of de uitwerking kan contact worden opgenomen met CNV Vakmensen. Mocht je direct contact willen met Arie Kasper, ook jouw bestuurder bij de sector Groothandel in Levensmiddelen, kan je een mail sturen naar a.kasper@cnvvakmensen.nl of hem bellen op 06-13208402.