Leden stemmen in met sociaal plan Alliance Healthcare

Zojuist is de stemtermijn verlopen voor het sociaal plan, er kon vandaag tot 16.00 uur gestemd worden op het bereikte resultaat. De eindstand is dat de meerderheid van onze leden heeft ingestemd met het resultaat, wat betekent dat het sociaal plan nu officieel van kracht is. Hij is uiteraard ook geldig voor werknemers die geen vakbondslid zijn of die bij een andere vakbond georganiseerd zijn.

Ontslaggesprekken Krimpen aan den IJssel
De directie is voornemens om de komende weken van start gaan met de ontslaggesprekken in Krimpen aan den IJssel. De werknemers die worden aangezegd voor ontslag zullen een vaststellingsovereenkomst krijgen van de directie. Dit is een overeenkomst waarmee werkgever en werknemer in overleg afscheid van elkaar nemen. Mocht je een vaststellingsovereenkomst krijgen, teken dit document niet meteen. Laat dit document altijd checken door een jurist.

Documenten ontvangen, wat nu?
Als je op gesprek bent uitgenodigd en boventallig bent verklaard, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk alle documenten naar onze juristen toestuurt. Om alles goed na te kunnen kijken, hebben wij de volgende documenten digitaal van jou nodig:

  1. Brief boventalligheid;
  2. Vaststellingsovereenkomst (VSO);
  3. Bijbehorende berekeningen;
  4. Arbeidsovereenkomst en wijzigingen, bijvoorbeeld ook over tussentijdse onderbrekingen;
  5. Indien aan de orde informatie over de uitzendfase voorafgaand aan het dienstverband;
  6. Loonspecificaties, bij voorkeur 3x mede die met de vakantietoeslag of bijzondere betalingen;
  7. Informatie over leningen of bijzondere aanspraken, vb stuwmeer verlof of andere aanspraken/vorderingen/schulden;
  8. Informatie over arbeidsongeschiktheid, ook indien recent er een volledig herstel is geweest, dan wel bij gedeeltelijke uitkeringen WAO of de WIA.
  9. Bijzondere informatie die van belang kan zijn voor de advisering

Stuur deze stukken per e-mail op naar: INFO@CNVVAKMENSEN.NL

Vermeld in het onderwerp van de mail het volgende: Alliance Healthcare, VSO

Niet-vakbondsleden
Als je nog geen lid bent van een vakbond, kun je dit via je rechtsbijstand doen. Zij checken jouw vaststellingsovereenkomst op juridische fouten. Echter veel meer dan dat, doen zij niet. Er kunnen zich problemen voordoen rondom regelingen of de berekening van de vergoedingen.

CNV Vakmensen heeft een collectieve actie geopend voor deze reorganisatie. Hierdoor kun je nu nog lid worden en gelijk geholpen worden door onze juristen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer:

Tel: 030 – 751 1007                                     Bereikbaar tussen 08.00 en 18.00 uur

Je kunt ook via de chat contact met ons opnemen, dit kan tot 22.00 uur. Ga hiervoor naar: www.cnvvakmensen.nl

Geef duidelijk aan dat het om een ontslag gaat bij de reorganisatie van Alliance Healthcare. Onze collega’s helpen jou met de inschrijving en weten dat ze jou direct kunnen helpen.

Afwezigheid
Ik ga nu genieten van mijn vakantie, vanaf 22 augustus ben ik weer bereikbaar. Mochten er in de tussentijd dingen spelen, dan kun je altijd contact opnemen met CNV Vakmensen via bovenstaande contactgegevens.

Rick Pellis
Bestuurder CNV Vakmensen
r.pellis@cnvvakmensen.nl
06 5120 2994

Downloads