Al het nieuws

Leden stemmen in met resultaat Cao Banken

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het resultaat voor de Cao Banken. Een overgrote meerderheid van de uitgebrachte stemmen was akkoord. Dit betekent dat de oude cao verlengd wordt met een loonsverhoging van 1,4% per 1 juli 2021.
Loonsverhoging
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven is die loonsverhoging niet voor iedereen zeker. In de cao staat al heel lang de mogelijkheid voor werkgevers om dispensatie aan te vragen voor onderdelen van de cao. Werkgevers kunnen een verzoek voor dispensatie indienen bij cao-partijen als zij van mening zijn dat zij de loonsverhoging niet kunnen betalen. Cao-partijen zullen dan onderzoeken of de loonsverhoging niet mogelijk is voor die werkgever. Als het aan de orde komt, dan zullen we de leden in dat bedrijf ook informeren.

Instemming leden CNV Vakmensen en De Unie
Ook de leden van De Unie hebben vóór het resultaat gestemd. De leden van FNV Finance hebben het resultaat afgewezen. De cao voor 2021 zal dus alleen door CNV Vakmensen en De Unie ondertekend worden. FNV Finance blijft wel gesprekspartner in de werkgroepen over thuiswerken en pensioenen. 

Werkgroep
Een aantal leden heeft bij het uitbrengen van de stem ook vragen of opmerkingen geplaatst. Zo kwam er ook een vraag over het thuiswerken. We gaan binnenkort aan de slag met een werkgroep "Anders Werken". Het zou fijn zijn als jullie aangeven wat je belangrijk vindt als we afspraken maken over thuiswerken. We hebben begrepen dat een aantal banken al afspraken heeft gemaakt. Het lijkt ons goed om in de cao aan te geven waar een thuiswerkregeling in ieder geval aan moet voldoen.

Laat je horen
Wij horen graag wat jullie belangrijk vinden, dus stuur een mail met jouw aandachtspunten! Ook als je vragen hebt kun je contact met me opnemen. Mijn gegevens staan hieronder.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
k.tulner@cnvvakmensen.nl
06 22486274