Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat ING-cao

Een meerderheid heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat ING-cao. Dat is bij de andere bonden ook zo. Dit betekent dat er een cao is.

Er is een  nieuwe ING-cao: hoe nu verder?

Een meerderheid heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat er een cao is.  Maar een relatief grote minderheid heeft tegengestemd. Dat is bij de andere vakorganisaties ook het geval.
Ook mensen die voorgestemd hebben, gaven aan zich nu neer te leggen bij dit resultaat , maar zich er onvoldoende gewaardeerd door voelen, ondanks het feit dat wij alternatieve afspraken hebben gemaakt.
Reden om in een gezamenlijke brief aan Maarten van Beek aan te geven dat er nu weliswaar een cao is, maar dat wij stevig met elkaar in gesprek moeten over waarderen en beloning.

Kennelijk zit er een discrepantie tussen je als medewerker gewaardeerd voelen en de beloning bij ING. Wij geven daarbij nadrukkelijk aan dat wij de medewerkers willen betrekken bij die gesprekken.

Kortom: er komt nu een nieuwe cao, die geldt tot eind 2022. (De tekst daarvoor moet nog gemaakt worden.)
Maar zo snel als mogelijk gaan wij in gesprek over de beloning vanaf 2023, ook met jou en je collega’s.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 23 50 09 86

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag
Met vakantie van 15 augustus 2021 tot en met 15 september 2021