Al het nieuws

Leden stemmen in met nieuwe cao zuivel

De afgelopen weken hebben de leden die werkzaam zijn in de Zuivel kunnen stemmen over een nieuwe cao. Uit deze stemming blijkt dat een grote meerderheid van de leden die gestemd hebben voor het bereikte cao akkoord is.

Dat is goed nieuws. Leden hebben niet alleen akkoord gegeven op de arbeidsvoorwaarden cao’s (cao I en cao HP) maar ook op de pensioen cao. Dit betekent dat de arbeidsvoorwaarden cao opnieuw is afgesloten voor een periode van 2 jaar. De pensioen cao is afgesloten voor 5 jaar. Met de NZO zijn we een cao (I en HP) overeengekomen met een looptijd van 2 jaar (1-1-2021 t/m 31-12-2022).

  • Structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2021.
  • Structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2022.
  • 0,5% structureel in het loon (eindejaaruitkering) per 1-1-2022 met als mogelijkheid om deze in de nieuwe pensioen regeling aan te wenden voor de pensioen premie.
  • Eenmalige uitkering van 500,- bruto (parttimers naar rato).
  • De loonsverhogingen en éénmalige uitkering worden ook met terugwerkende kracht betaald aan uitzendkrachten.
  • Tijdloon wordt met ingang van 1-1-2022 afgeschaft.

Daarnaast zijn we een nieuwe pensioen cao overeengekomen met een looptijd van 5 jaar (1-1-2021 t/m 31-12-2025).

  • De indexatie over de rechten van voor 2015 van 1,75% wordt met  ingang van 1-1-2021 verlaagd naar 1,25%.
  • De werkgevers gaan met ingang van 1-1-2026 structureel 2% extra pensioenpremie betalen.
  • De werknemers gaan met ingang van 1-1-2026 structureel 1% extra pensioenpremie betalen.
Gedurende de looptijd van de cao gaan we met de werkgevers in gesprek over een aantal tijd- en loongerelateerde onderwerpen. Dit zullen we ook doen m.b.t. het pensioen en het thema zware beroepen. We houden jullie over de ontwikkelingen hiervan op de hoogte. Afspraken maken we alleen met instemming van de leden. Als bijlage stuur ik nogmaals de tekst van het onderonderhandelingsresultaat. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij weten.

Namens de leden van de cao commissie,
Henk Jongsma
E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M: 06 22383073

Downloads