Al het nieuws

Leden stemmen in met derde bod Nestlé cao’s

De leden van CNV Vakmensen en FNV hebben in meerderheid ingestemd met het derde eindbod van Nestlé voor haar cao’s. Daarmee komen toch nieuwe cao’s tot stand zonder staking. CNV Vakmensen is blij dat we dit resultaat voor onze leden hebben kunnen bereiken.

Op donderdag 4 juli hebben de leden ingestemd met het derde eindbod van Nestlé. Wat eerder deze week nog een stakingsdag leek te worden, is de dag geworden dat de cao’s toch tot stand zijn gekomen. Daar waren eerder deze week wel twee nieuwe eindbiedingen van de kant van Nestlé voor nodig. De inzet van onze kaderleden, de poortactie in Nunspeet op 24 juli, het bezoek aan het Nestlé hoofdkantoor in Amstelveen op 27 juni en de bereidheid om desnoods te staken hebben tot dit eindresultaat geleid. We betreuren dat dit allemaal nodig is geweest, maar blijkbaar moest dat om Nestlé zover te laten komen. Staking is altijd een ingrijpend en wat ons betreft uiterste middel, maar moet soms worden ingezet. Verder hebben het hele traject samen opgetrokken met onze collega’s en wilden we dat zo lang mogelijk zo houden, alhoewel ons de afgelopen dagen ook andere berichten hebben bereikt over al dan niet staken.

Leden accepteren derde eindbod
Tijdens de ledenvergaderingen hebben we toegelicht wat Nestlé in haar laatste voorstel had staan en zijn vragen beantwoord. Uiteindelijk is gestemd en was 77% van het totaal aantal aanwezige leden van CNV Vakmensen en FNV voor het accepteren van het laatste eindbod. We snappen dat dit altijd een moeilijke keuze blijft, zeker als acties succes lijken te hebben en je zo dicht voor een staking zit. Uiteindelijk zijn we een vereniging en bepaalt de meerderheid van de leden of we een cao mogen afspreken. Op basis van deze meerderheid komen de cao’s tot stand.

Hoe verder?
We gaan nu aan de slag om de afspraken om te laten zetten in teksten voor in de cao en zo gauw dat klaar is, laten we dat jullie weten. Na de zomer zullen we contact opnemen met Nestlé over de studie naar Pay for Performance voor HP6 en HP7 en gaan we daarmee aan de slag. We gaan kijken hoe we daar medewerkers uit deze groepen bij kunnen betrekken. Als je in deze salarisgroepen zit en het interessant vindt hierover mee te denken en/of mee te praten, hoor ik dat graag.

Bedankt!
Ik wil de leden die geholpen hebben bij de poortactie in Nunspeet en/of meegegaan zijn naar het hoofdkantoor in Amstelveen (en ook degenen die het hebben aangevraagd bij hun leidinggevende, maar niet gemist konden worden) bedanken voor hun hulp en inzet. Ook de bereidheid om desnoods te staken heeft geholpen. Ten slotte wil ik onze kaderleden Louis Sanders en Brand den Besten bedanken voor de samenwerking en inzet. Zonder hen hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken. Mocht je in de toekomst ook willen meedenken en meehelpen als kaderlid, dan hoor ik dat graag, want kaderleden zijn erg belangrijk voor een vakbeweging.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (06-20354990, j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl