Al het nieuws

Leden stemmen in met de cao Metaal en Techniek

De cao-commissie Metaal en Techniek van CNV Vakmensen heeft vorige week definitief ingestemd met het bereikte principeakkoord voor de cao. In de raadpleging hebben de leden met ruime meerderheid voor het akkoord gestemd.
Ook de leden van FNV Metaal, de Unie en de werkgevers van de Federatie Werkgevers Techniek (FWT) hebben ingestemd. Daarmee zijn de nieuwe cao’s voor de Metaal en Techniek (MT) 2019-2021 een feit.

De cao Metaal en Techniek is een verzameling van een vijftal cao’s: metaalbewerking (voor kleinemetaalbedrijven tot ongeveer 40 werknemers); technisch installatiebedrijf; carrosseriebedrijven; isolatie; goud- en zilverbedrijven.

De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. Dus ook voor het personeel dat na het aflopen van de vorige cao is aangenomen, geldt de nieuwe cao. Veranderingen zijn onder andere:

Hertaling van de cao, hoe hebben we de hertaling aangepakt?
De oorspronkelijke cao-tekst in het cao-boekje hebben we toegankelijk gemaakt voor zoveel mogelijk lezers. Daarvoor was het nodig om eenvoudigere, gemakkelijk leesbare taal te gebruiken: kortere zinnen, actief taalgebruik, alledaagsere en concretere woorden. Tegelijkertijd zijn we zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst gebleven: de inhoud van de tekst van het nieuwe cao-boekje mocht niet veranderen.

Loonsverhogingen?
Er zijn loonsverhogingen afgesproken tijdens de looptijd van de cao. De feitelijke lonen en de salarisschalen worden structureel verhoogd per 1 december 2019 met 3,5% en per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. In februari 2021 zal een eenmalige uitkering worden uitgekeerd van € 306,-- bruto aan de werknemer die op de eerste van die maand in dienst is. Voor parttimers zijn deze bedragen naar rato.

Nieuwe salaristabellen voor BBL-ers en jongeren zonder BBL?
Naast de huidige salaristabellen (per maand en per 4 weken) zijn er voor BBL-jongeren nieuwe salaristabellen. Dit is een ingrijpende wijziging.
Voor jongeren die geen BBL-opleiding volgen, zijn er ook nieuwe tabellen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de werkgever je indeelt op basis van de werkzaamheden die je doet. Het functiehandboek Metaal en Techniek is hierin leidend. Nu is dat vrij moeilijk.

Daarom kan je als lid een beroep doen op CNV Vakmensen om je te helpen en te weten op welk minimumsalaris je recht hebt.

Generatiepact voor werknemers vanaf 60 jaar?
Momenteel zijn in de Metaal en Techniek de volgende varianten Generatiepact:

  • 60% Oorspronkelijke Arbeidsduur-80% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw (60-80-100);
  • 70% Oorspronkelijke Arbeidsduur-85% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw (70-85-100);
  • 80% Oorspronkelijke Arbeidsduur-90% Oorspronkelijk Salaris-100% Pensioenopbouw (80-90-100).
Met ingang van 1 januari 2020 heeft een werknemer van 60 jaar en ouder het recht op de variant 80-90-100 volgens het Reglement Generatiepact, waarin nadere voorwaarden zijn geregeld.

Cao-boekje?
Momenteel wordt het nieuwe cao-boekje samengesteld. Je kan als lid het cao-boekje MT alvast bestellen via secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl of nu digitaal te downloaden via https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metaaltechniek

Heb je vragen, neem dan contact op met CNV Info, telefoonnummer: 030 751 1001 (lokaal tarief) op werkdagen is CNV Info van 8.00 uur tot 18.00 uur te bereiken.

CNV Vakmensen
Peter de Vries, voorzitter Cao Commissie MT
Marco Hietkamp, Landelijk onderhandelaar