Al het nieuws

Leden Nestlé wijzen eindbod cao's af

De leden van CNV Vakmensen bij Nestlé hebben het eindbod dat werkgever heeft gedaan voor de 2 cao’s afgewezen. Grootste struikelblokken zijn Pay for Performance en de loonsverhoging. De leden hebben tevens aangeven bereid te zijn om actie te gaan voeren voor een beter resultaat.

Op dinsdag 4 juni hebben de leden van CNV Vakmensen unaniem het eindbod van hun werkgever voor een nieuwe cao afgewezen. Vervolgens heeft een grote meerderheid aangegeven bereid te zijn om actie te voeren om te komen tot een beter resultaat.

Eindbod besproken
Het eindbod van Nestlé is besproken met de leden. Eigenlijk werden alle onderwerpen als onvoldoende ervaren door de aanwezige leden. De belangrijkste punten waren natuurlijk de voorgestelde loonstijging en het Pay for Performance systeem. De door Nestlé voorgestelde 1% loonstijging voor de cao HP is ronduit belachelijk in deze tijd (inflatie stijgt boven de 2,5%) maar ook de voorgestelde loonstijging voor Nunspeet is onvoldoende. Daarnaast is Pay voor Performance besproken. Het systeem in de huidige vorm, zoals dat in de cao HP staat, moet sterk worden verbeterd of worden afgeschaft. Zolang die sterke verbetering uit blijft is van uitbreiding van Pay for Performance naar Nunspeet wat betreft CNV Vakmensen natuurlijk ook geen sprake. Daarbij moet opgemerkt worden dat leden in de ledenvergaderingen aan gaven eigenlijk helemaal niet te willen spreken over Pay for Performance in Nunspeet. Wij snappen dan ook niet hoe Nestlé steeds kan blijven roepen dat de medewerkers dit graag willen terwijl wij compleet tegenovergestelde signalen krijgen.

Hoe nu verder?
De leden vinden het eindbod niet acceptabel, hebben het eindbod afgewezen en zijn bereid tot acties. We roepen jullie op om hierover ook met jullie collega’s te spreken. CNV Vakmensen zal een ultimatum sturen naar Nestlé. Mocht hier niet aan tegemoet komen dan gaan we onze leden oproepen tot acties. We hopen echter dat dit allemaal niet nodig is en Nestlé snel tot inkeer komt.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter: @JeroenWarnaar ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .