Leden Hoveniersbranche akkoord met cao

De leden van CNV Vakmensen werkzaam in de Hoveniers- en Groenvoorzienersbranche hebben zich akkoord verklaard met verlenging van de huidige cao Hoveniers. Daarmee is die verlenging definitief tot stand gekomen. Spannend blijft nog dat we in september gaan overleggen over een loonsverhoging.

Ondanks corona hebben cao-partijen op 7 mei jongstleden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Hoveniers. Dit onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht, heeft 93% voor gestemd, 3% heeft zich onthouden van stem en 4% heeft tegen gestemd. Belangrijkste reden voor de tegenstemmen en de onthouding, maar ook de belangrijkste opmerking bij de leden die voor stemmen is, dat ze het wel van belang vinden dat er in het najaar een afspraak over loonsverhoging wordt gemaakt. Dat is duidelijk ook onze inzet en past binnen de afspraak die we hebben gemaakt, dat sociale partners in september gaan “zoeken naar de -voor beide partijen- optimale loonruimte.” Verder gaan we aan de slag met het eerder stoppen met werken voor zware beroepen en met een goede regeling voor onwerkbaar weer.

CNV zoekt leden met praktijkkennis
CNV Vakmensen komt op voor de belangen van Hoveniers en Groenvoorzieners. Daarvoor heeft zij onderhandelaars en juristen in dienst. Die weten heel goed hoe wet- en regelgeving in elkaar zit en hoe afspraken gemaakt kunnen worden. Ze hebben echter minder verstand van de praktijk van het Hoveniers- en Groenvoorzienersvak. Die kennis hebben jullie wel en daarmee kunnen we elkaar versterken. CNV Vakmensen heeft daarvoor een groep actieve leden (kaderleden) die de onderhandelaar helpen met kennis uit de praktijk en ondersteunen. Voor de komende periode hebben we leden nodig die praktijkkennis hebben van:

  • Hoe je in de praktijk je werk doet en kunt checken of oplossingen om veilig en gezond te (blijven) werken (met bijvoorbeeld machines) in de praktijk ook werken en/of;
  • Wat in de praktijk onwerkbaar weer is en/of;
  • Hoe de afspraken in de cao in de praktijk uitwerken.

Heb je hier praktijkkennis over en ben je bereid die met ons te delen om de positie van werknemers in de branche te versterken dan horen we dat graag van je via j.warnaar@cnvvakmensen.nl of op 06-20354990. Dan gaan we samen kijken hoe je die kennis het beste met ons kunt delen.


Gevolgen corona?
De hoveniersbranche lijkt op dit moment nog steeds maar beperkt last te hebben van de gevolgen van corona. Word je toch geconfronteerd met de gevolgen van de corona-crisis, dan vragen we je dit bij ons te melden. Informatie kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus of www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw . Met vragen kun je ons ook bellen op 030-7511007.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl/hoveniers .