Al het nieuws

Leden GEA stemmen in met convenant project CREATE

Met onze nieuwsbrief van 9 januari 2020 hebben wij het met jullie werkgever overeengekomen convenant project CREATE ter stemming aan onze leden voorgelegd. Een meerderheid van onze leden heeft ingestemd. Hetzelfde geldt voor FNV en De Unie.

Samen met de centrale ondernemingsraad hebben wij (CNV Vakmensen, FNV en De Unie) afspraken gemaakt over het project CREATE in een convenant. Ter herinnering, in het convenant is onder meer het volgende vastgelegd:

  • Geen gedwongen ontslagen
  • Aantal spelregels hoe om te gaan met functiewijzigingen, functieverplaatsingen, etc.
  • Bij toekomstige ontwikkelingen gaan partijen opnieuw met elkaar om tafel om afspraken te maken over de dan voorliggende problematiek(en).

Het is dan ook van belang dat je ons blijft informeren over mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Contact
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met mij. Dat kan via mijn onderstaande bereikbaarheidsgegevens.

Word je geraakt door CREATE, dan kun je voor juridisch advies en/of ondersteuning altijd contact opnemen met CNV-Info via telefoonnummer 030-7511007. Tijdens werkdagen van 08.00 – 18.00 uur.

CNV Vakmensen
Gerard van Cuijk, bestuurder
M. 06 20 13 40 89
E. g.vancuijk@cnvvakmensen.nl