Al het nieuws

Leden CNV Vakmensen stemmen tegen het eindbod sociaal plan Bavaria

Naar aanleiding van de stemming over het sociaal plan zoals deze in onze laatste nieuwsbrief was opgenomen, deel ik jullie mede dat een groot aantal leden (66%) tegen het voorstel van de werkgever heeft gestemd. De stemming ging over een sociaal plan dat geldt voor de duur van twee jaar (2021 tot en met 2022) en heeft betrekking op de reorganisaties betreffende het programma “Design the Base”.

Krappe meerderheid
Doordat de leden van de vakbond FNV – kennelijk met een krappe meerderheid – vóór het sociaal plan hebben gestemd, wordt het sociaal plan ondertekend door deze vakbond. Hierdoor is er een geldend sociaal plan voor iedere medewerker. De werkgever zal het sociaal plan dan ook toepassen.

Ontslagvergoeding
Met name voor de mensen die bij Bavaria moeten vertrekken is er een ontslagvergoeding met de factor 1,6 (dat wil zeggen: de wettelijke transitievergoeding x 1,6). CNV Vakmensen had graag gezien dat de werkgever deze factor naar 1,7 zou verhogen. Werkgever was hiertoe niet bereid.
De meeste tegenstemmers van CNV Vakmensen hebben aangegeven de ontslagvergoeding onvoldoende te vinden.

Verandering slecht gecommuniceerd in Warehouse
Ik heb aan werkgever kenbaar gemaakt dat de aanstaande verandering bij jullie magazijn (warehouse!) naar mijn mening slecht gecommuniceerd is.
Ook de gehanteerde methode om te komen tot "breed inzetbare medewerkers", vind ik niet van deze tijd. Leden en niet-leden hebben mij medegedeeld dat zij weinig respect hebben ervaren. Vaak betreft het medewerkers met lange dienstverbanden. De aanpak van de aanstaande wijziging van werkzaamheden bij het magazijn heeft veel onbegrip en teleurstelling veroorzaakt.
Bij een veranderende werkwijze in de toekomst is het normaal in bedrijven dat medewerkers vooraf worden getraind en opgeleid om het nieuwe proces aan te kunnen.
Als blijkt dat een enkele medewerker de nieuwe werkwijze niet aankan, dan wordt er een andere passende functie aangeboden. Ik heb de werkgever dit zo ook verteld.

Geen acties
In verband met de negatieve stemuitslag heb ik besloten, na interne advisering CNV Vakmensen, om verder geen gevolg te geven bijvoorbeeld door het voeren van acties. Het signaal van de negatieve stemuitslag op het eindbod van de werkgever is gegeven: in deze coronatijd is het lastig om acties te organiseren. De gezondheid van jullie als medewerkers staat voorop. Bovendien komen de onderhandelingen eraan voor een nieuwe cao. Daar gaan wij, ondergetekende en kaderleden, alle energie op richten en daar is jullie inbreng wellicht nog nodig!

80-90-100% regeling
Een belangrijk onderwerp voor CNV Vakmensen is volwaardige realisering van de 80-90-100% regeling (in jullie cao is dit 80-80-100% ! – zie hoofdstuk 3 sub 4). Jullie krijgen van mij een nieuwsbrief over de onderhandelingen van de nieuwe cao zodra deze beginnen.

Vragen of opmerkingen
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, mail me dan.

René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
E r.jongen@cnvvakmensen.nl / M 06 5120 2961