Leden CNV Vakmensen stemmen over sociaal plan Albron

Als gevolg van de Corona pandemie is de cateringbranche als sector hard getroffen. Cateraars krijgen te maken met een forse krimp en ontkomen er dan ook niet aan te moeten reorganiseren, met als gevolg vermindering van arbeidsplaatsen. Dat geldt ook voor jouw werkgever, Albron. Onlangs hebben wij na meerdere gesprekken met de directie van Albron overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Dit sociaal plan zal gelden voor de medewerkers die door de reorganisatie worden getroffen. Jullie zijn hierover voortdurend geïnformeerd door jullie directeur via videoboodschappen. De ondernemingsraad is hier uiteraard ook bij betrokken, aangezien zij advies zal geven over de maatregelen in deze voorgenomen reorganisatie.

Het sociaal plan Albron (bijgaand tref je de volledige tekst aan)
Het sociaal plan voorziet in het opvangen van de gevolgen voor de individuele medewerker. Ook zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met jouw rechten in het geval jouw baan komt te vervallen. In het sociaal plan is onder meer een afspraak gemaakt over de transitievergoeding en begeleiding naar ander werk. Het sociaal plan loopt tot en met 31 december 2021.

Hoe nu verder?
Als lid van CNV Vakmensen en werkzaam bij Albron heb je de mogelijkheid om vragen te stellen over de regeling. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen. Ook heb je als lid het recht om je mening te geven over de inhoudelijke afspraken van het sociaal plan. 

Onderaan deze nieuwsbrief kun je jouw stem uitbrengen en opmerkingen plaatsen
Je kunt tot en met maandag 7 september je stem uitbrengen, danwel een reactie geven. Je kunt daar jouw mening geven over de inhoud van het sociaal plan. Uiteraard kun je daar ook opmerkingen kwijt. Indien je geen gebruik maakt van jouw recht om te stemmen, beschouwen wij dit als een instemming met dit sociaal plan.

Hoe gaat mijn vakbond mij helpen?
We helpen je ook in de ondersteuning, zodra duidelijk wordt dat de reorganisatie voor jou gevolgen gaat hebben. Hieronder lees je hoe je met jouw vakbond in contact kunt komen.

Word je geraakt door deze reorganisatie, dan kun je voor vragen, juridisch advies of ondersteuning contact opnemen met CNV Info via telefoonnummer 030 751 10 07.
CNV Info is tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00  – 18.00 uur.

Je kunt CNV Info ook een mail sturen of via een live chat contact hebben (op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur).  Kijk hiervoor op de website: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/informatie-en-advies.

Krijg je van je werkgever te horen dat je onder de reorganisatie valt en dat je boventallig bent en niet herplaatst kan worden of als plaatsmaker wordt aangemerkt, dan adviseren wij je om direct met CNV Info contact op te nemen.

Graag willen wij je ook informeren over het traject NL leert door. Staat je baan onder druk of verandert je werk door de Corona crisis, dan kun je hulp inschakelen van een loopbaancoach, die meedenkt over jouw volgende stap. Dit staat verder los van de afspraken die we met Albron hebben gemaakt in het sociaal plan. Je krijgt dan een ontwikkeladvies, waarbij geen kosten aan verbonden zijn. Voor meer informatie zie: https://jamesloopbaan.nl/diensten/nl-leert-door.

Peter de Jong
bestuurder CNV Vakmensen
E: p.dejong@cnvvakmensen.nl 
M 06 51 60 19 67

I www.cnvvakmensen.nl 
Twitter @PeterKdeJong 

 

 

Downloads