Al het nieuws

Leden CNV Vakmensen stemmen in met eindbod ProRail

De leden van CNV Vakmensen hebben in grote meerderheid ingestemd met het cao-eindbod van ProRail. Ook de leden van VHS hebben ingestemd. FNV Spoor daarentegen heeft het eindbod afgewezen. Iedere vakbond maakt daarin zijn eigen afwegingen. Voor de rust en het draagvlak in een bedrijf is het goed dat alle vakbonden hun handtekening zetten onder een cao. En voor de duidelijkheid: een cao is al rechtsgeldig als de werkgever en één vakbond de cao ondertekenen.

 

Wat nu?
ProRail zal waarschijnlijk volgende week een ultimatum ontvangen van FNV Spoor waarin zij nogmaals zullen aangeven waarom zij het eindbod afwijzen en hun eisen formuleren. ProRail heeft dan 48 uur de tijd om hierop te reageren. Dit kan leiden tot nieuwe onderhandelingen of ProRail kan besluiten niet op de eisen in te gaan. Als dat laatste het geval is dan zal FNV de leden vragen of zij bereid zijn actie te voeren. Voor het voeren van acties moet minimaal driekwart van de leden instemmen.

Positie CNV Vakmensen
De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het eindbod. Dat betekent dat niets ons meer in de weg staat de cao te ondertekenen; daarmee is de nieuwe cao een feit. Wij hechten echter groot belang aan een cao die door alle partijen wordt gedragen. We zullen daarom het proces waarin ProRail en FNV zich in bevinden niet gaan “verstoren”.  We wachten de ontwikkelingen af. Als blijkt dat de hoop op een door alle partijen ondertekende cao er bij ons niet meer is dan zullen we overgaan tot ondertekening van de cao.

Tot slot
Wij zullen jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en als je vragen hebt dan kan je contact opnemen met de onderhandelaars.


 Marcel Walraven (kaderlid)             Harry Smelt (kaderlid)             Jerry Piqué (bestuurder)
 Marcel.Walraven@prorail.nl            Harry.Smelt@prorail.nl           j.pique@cnvvakmensen.nl