Leden akkoord met sociaal plan KAS BANK

Met een grote meerderheid hebben de leden van CNV Vakmensen gestemd vóór de aanvaarding van het onderhandelingsresultaat voor een nieuw sociaal plan van KAS BANK. Omdat ook de leden van de andere vakbonden hebben ingestemd, is het sociaal plan per 1-4-2019 een feit.

Goede discussies
Op de goed bezochte bijeenkomst van 24 januari hebben we intensief gediscussieerd over het nieuwe sociaal plan. De nieuwe elementen, de fase van preventieve mobiliteit en het bepalen van interne herplaatsbaarheid bij definitieve boventalligheid, hadden duidelijk uitleg en bespreking nodig. En dat zal in de komende periode ook wel zo blijven. Transparante communicatie vanuit jullie werkgever is daarbij heel belangrijk. CNV Vakmensen zal daarop blijven aandringen en ook, samen met jullie en met de OR, blijven monitoren hoe het in de praktijk uitpakt.

Meld je ervaringen met het nieuwe sociaal plan
CNV Vakmensen onderhandelt niet alleen over arbeidsvoorwaarden, zoals de cao en het sociaal plan, maar wil jullie ook ondersteunen en adviseren als er onduidelijkheden zijn bij de uitvoering of als er iets mis dreigt te gaan. Aarzel daarom niet om je ervaringen –positief of negatief – te delen met de CNV-vertegenwoordiger, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakamensen.nl of 06-23811392. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk om met wat je met je vakbond deelt, en gebruiken we specifieke, herkenbare gegevens alleen als jij dat goed vindt. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de afspraken die gemaakt zijn, ook worden nagekomen zoals ze bedoeld zijn.

Samen optrekken
CNV Vakmensen vindt het belangrijk om goed samen te werken met de ondernemingsraad. Dat is in het overleg over het sociaal plan ook gebeurd, en dat heeft tot goede uitkomsten geleid. Maar misschien nog wel belangrijker: jullie als CNV-leden gezamenlijk zijn de basis van de kracht van de vakbond. Als jullie meedenken en, door gebruik te maken van je stemrecht, ook meebeslissen, dan kunnen er we samen voor zorgen dat er goede en eerlijke afspraken zijn en blijven over jullie arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Leden zijn belangrijk
Een nog sterkere vakbond? Wijs je collega’s op nut en noodzaak van een goede vakbond! Niet alleen omdat ze dan zeer deskundige (juridische) belangenbehartiging hebben als er individueel vragen of problemen zijn rond werk en inkomen, niet alleen omdat een rechtsbijstandsverzekering op andere terreinen bij het lidmaatschap is inbegrepen, maar zeker ook omdat we alleen sámen ons sterk kunnen blijven maken voor een goede cao en een goed sociaal plan.

CNV Vakmensen is al 125 jaar een sterke vakbond. Dat willen we blijven! Maak je vakbond nog sterker, en maak ook je collega(‘s) lid! Kijk op www.cnvvakmensen.nl/werven voor meer informatie.
Jolien Dekker,
bestuurder CNV Vakmensen
06 – 23811392
j.dekker@cnvvakmensen.nl