Al het nieuws

Lastig cao-overleg ING

Tijdens het laatste cao-overleg is er heftig gediscussieerd over belonen en waarderen. Daardoor is de discussie over het onderwerp Tijd opgeschoven naar een volgende keer.

"Belonen en waarderen" heftig onderwerp
Tijdens het laatste cao-overleg, dat 2,5 uur duurde, heeft ING gereageerd op de voorstellen die CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties voor de Kerst hebben gedaan, voor wat betreft alternatieve vormen van belonen. ING wil afspraken maken over tijd, wellbeing, ontwikkelen en organisatieontwikkeling. Jouw werkgever blijft op het standpunt staan om 3 jaar 0% loonsverhoging te geven. Het voorstel van CNV Vakmensen om minder uren per week te werken tegen hetzelfde salaris is keihard afgewezen. De meest heftige discussie ging over de beloning binnen de schaal. Dat gaat over de beloning die je in april ontvangt over je prestatie en ontwikkeling in het jaar daarvoor. In de huidige cao is afgesproken dat hiervoor tijdens de cao-periode een nieuw systeem zal worden ontwikkeld. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Wel hebben wij een terugvalscenario afgesproken. In de optiek van de vakorganisaties hebben wij afgesproken dat zolang er geen nieuwe afspraak is, we terugvallen op wat in 2020 gold. Daarvoor is ook een begroot budget afgesproken. ING interpreteert dat anders. Dat zou kunnen betekenen dat er over 2020 en uit te betalen in april 2021 helemaal niets komt. Zowel ING, als de vakorganisaties laten dat juridisch uitzoeken. Hopelijk zijn wij in staat om hierover voor 1 april 2021 een afspraak te maken, want dan hoeven wij elkaar niet voor de rechtbank te zien. Wij betreuren deze gang van zaken.

Volgende keer "belonen en waarderen" en "tijd" onderwerp van gesprek
Op 3 februari 2021 hebben we een hele dag gepland voor de onderhandelingen. Dan zijn de onderwerpen "belonen en waarderen" en "tijd" wederom onderwerp van gesprek. Wij hopen dan in ieder geval met een beter gevoel de dag af te sluiten dan het nu het geval was. Natuurlijk houden wij jou op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl