Al het nieuws

Laatste fase overleg GIL-cao

Met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de medewerkers in de Groothandel in Levensmiddelen op 13 januari jl. zijn we in een laatste fase van het cao-overleg gekomen. CNV Vakmensen moet intern nog enkele punten beoordelen en pas als we daarover tevreden zijn leggen we het de leden voor.
Langdurend cao-overleg:

Het overleg heeft plm. 6 maanden inbeslag genomen en dus hoogste tijd voor een onderhandelingsresultaat. Zo gingen we maandag 13 januari jl. het overleg in maar er moesten nog wat harde noten worden gekraakt.

Werkgevers wilden aanvankelijk optimaal profiteren van de mogelijkheden die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans hen biedt maar daaraan is door ons niet meegewerkt. Dat zou een scheve verhouding teweeg brengen terwijl die wet juist is bedoeld om een balans (naam zegt het al) aan te brengen en o.m. de medewerker met een flexibel contract meer perspectief voor een vaste baan te geven. Bovendien wilden werkgevers naar een vereenvoudigd systeem van roostering en ook dat is zo'n onderwerp waar we niet vanzelfsprekend mee wilden instemmen.

Voortgang:

Maar het is gelukt om in dit overleg beide onderwerpen naar een -naar het lijkt- goed geheel te brengen. Om dat met meer stelligheid te zeggen moet het eerst worden uitgewerkt en inhoudelijk beoordeeld en dat is iets wat komende tijd gaat gebeuren. Behalve deze 2 onderwerpen zijn er nog veel meer onderwerpen waarover we een onderhandelingsresultaat kunnen afsluiten. Pas als het allemaal netjes op papier staat gaat het naar de leden. Tenslotte hebben de leden het laatste woord.

We gaan er vanuit dat alles deze maand kan worden afgerond. We houden je op de hoogte!

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en deze cao. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.