Al het nieuws

Kom in actie voor een goed en eerlijk pensioen

Zoals jullie wellicht al in de wandelgangen hebben gehoord organiseert CNV Vakmensen samen met de andere bonden een actiedag in het kader van een goed en eerlijk pensioen.

Op woensdag 29 mei is de landelijke actiedag van alle sectoren. In het Openbaar Vervoer organiseren de stadsvervoerders en de NS een staking op 28 mei a.s. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat op 29 mei alle stakers met het openbaar vervoer naar de diverse landelijke manifestaties kunnen komen. want zonder openbaar vervoer wordt dit voor velen lastig om zich bij aan te gaan sluiten.

Via deze nieuwsbrief horen wij of jij ook in actie wil komen voor een staking op dinsdag 28 mei. Daarom vragen wij of je de volgende poll wil invullen: https://q.crowdtech.com/Bgp-rIwjOEm-hOwSmj3H9A 

Wat willen vakbonden

- De gemiddelde AOW leeftijd bevriezen op 66 jaar en 4 maanden,
- De vervroegd uittreden boete van 52% vervalt,
- Indexatie van de pensioenen voor elke generatie en het opvangen van negatieve gevolgen bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel,
- Een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en onzekere krachten

Waarom weer actie?

Ondanks de druk van de bonden weigert de regering tot op heden de eisen van de vakbonden in te willigen. Tijd voor actie, temeer daar kortingen op pensioenen dreigen voor veel gepensioneerden. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Het geld “klotst over de plinten bij de fondsen”. Toch blijft de regering vasthouden aan haar starre regels. Ondanks haar verkiezingsbeloften. Tijd dus dat de werknemers massaal hun stem laten horen. 

Het is dus tijd voor actie op 28 mei

Op 28 mei a.s. voert het Openbaar Vervoer actie door middel van een staking. En de vraag is of wij op jou kunnen rekenen. De landelijke acties in alle sectoren vinden een dag later plaats op 29 mei. Heb je dan een vrije dag? Dan kan je daar natuurlijk ook altijd een kijkje nemen. 

Vragen?

Neem contact op met mij of met de vakbondsbestuurder in de regio.

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Bestuurder CNV Vakmensen