Al het nieuws

Kom donderdag protestbijeenkomst cao Nestlé A'veen

Donderdag 27 juni om 10.00 uur houden FNV en CNV Vakmensen een protestbijeenkomst voor nieuwe goede cao’s bij het hoofdkantoor van Nestlé Nederland in Amstelveen. Werknemers zijn boos over het feit dat Nestlé geen fatsoenlijke cao voor ze af wil spreken die past bij de economische hoogtij.

Na 6 rondes cao-onderhandelingen heeft Nestlé een eindbod aan FNV en CNV Vakmensen gedaan dat de leden van deze vakbonden hebben afgewezen. Vervolgens hebben de vakbonden Nestlé een ultimatum gesteld dat afgelopen maandag 24 juni om 14.00 uur afliep. Nestlé is niet ingegaan op de eisen uit dit ultimatum en daarmee is de weg vrij voor acties voor een betere cao. Afgelopen maandagmiddag vlak na het aflopen van het ultimatum zijn die gestart in Nunspeet. Donderdag 27 juni gaan deze door in Amstelveen.

Hoe zat het ook alweer?
Er zijn drie belangrijke redenen waarom we niet tot nieuwe cao’s voor Nestlé kunnen komen en waarom het eindbod van Nestlé is afgewezen:

  1. Nestlé wil het bestaande Pay for Performance systeem voor de cao HP niet afschaffen of substantieel verbeteren. We hebben van leden veel opmerkingen en kritiek op het systeem gehad en willen dat in ieder geval voor iedereen de inflatie (momenteel 2,6%) wordt gecompenseerd (bij een goede beoordeling kun je nu toch minder krijgen dan de inflatiecorrectie), er voldoende budget is om te verdelen bij Pay for Performance en dat de overlap tussen de bovenkant van cao1 en de onderkant van cao HP wordt opgelost. Helaas wil Nestlé hier niet aan tegemoet komen en biedt slechts 1% zeker loonstijging per jaar voor de cao HP, 3,5% budget voor Pay for Performance (te weinig om boven de inflatie substantieel iets te doen) en wil niets inhoudelijks doen aan de overlap tussen de cao’s
  2. Nestlé wil Pay for Performance invoeren voor de fabriek in Nunspeet (cao1). In de fabriek is geen draagvlak om te spreken over pay for performance, laat staan voor invoering. Dit komt mede door de slechte werking in cao HP;
  3. Nestlé biedt voor Nunspeet (cao1) 2,8% loonsverhoging per jaar voor een 2-jarige cao. Dit ligt maar net boven het percentage dat nodig is om de inflatie te compenseren (momenteel 2,6%) en vinden wij te weinig in verhouding tot wat er verdiend wordt door Nestlé met de fabriek en de economische situatie in Nederland.

Dit moet dus geregeld worden om tot nieuwe cao’s te komen.

Tijd voor actie!
Nestlé geeft tijdens het overleg steeds aan dat medewerker, zowel in Amstelveen als in Nunspeet graag Pay for Performance willen en tevreden zijn over het huidige systeem. Wij horen hele andere geluiden. Het is dus tijd aan Nestlé te laten weten hoe je erover denkt. Kom dus:

Start demonstratie donderdag 27 juni om 10.00 uur in Amstelveen
Plein voor de ingang van het hoofdkantoor van Nestlé Nederland in Amstelveen.
08.30u vertrek bussen uit Nunspeet.

Zorg dat je er bij bent!
Je kunt je aanmelden voor de bus vanuit Nunspeet naar Amstelveen via onderstaand mailadres of bij een van de kaderleden.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .