Al het nieuws

KLM weigert nieuw loonbod te doen

Op 15 augustus hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken mbt de cao-onderhandelingen. Helaas moeten we constateren dat KLM nog steeds weigert met een concreet loonbod te komen.

Op 15 augustus hebben de gezamenlijke bonden KLM een brief gestuurd waarin zij KLM vragen om voor 19 augustus 17 uur met een concreet voorstel te komen waaruit blijkt dat zij haar werknemers serieus neemt. Meer concreet, wij vroegen in deze brief om een concrete stap te maken op de beschikbare loonruimte. Deze boodschap lijkt ons glashelder. Helaas denkt KLM daar anders over, want gisteren heeft zij een halfuur voor het verstrijken van de deadline de bonden laten weten dat zij wel weer wil praten. Zonder enige concrete toezegging. Maar praten doen wij nu al bijna 100 dagen. En wij willen ook zeker in gesprek blijven, maar alleen wanneer KLM concreet wordt en dat zijn ze tot op heden niet. Wij hebben daarom helaas moeten constateren dat KLM niet heeft voldaan aan de voorwaarde die wij haar hebben gesteld.
De gezamenlijke bonden hebben daarom KLM laten weten dat zij niet zullen ingaan op de uitnodiging om weer te komen praten. KLM zal eerst haar kaarten op tafel moeten leggen.

Hoe nu verder?
Teken de petitie
Allereerst vragen wij nogmaals aandacht voor de gezamenlijke petitie die de bonden zijn gestart. Via de website https://brengpieterinbeweging.nl/ kunt u KLM oproepen nu echt in beweging te komen. Voor alle duidelijkheid, deze petitie kan ook anoniem getekend worden en uw gegevens zullen louter en alleen voor deze oproep gebruikt worden. Let er even op dat u na het tekenen van de petitie ook even uw deelname bevestigd via de bevestigingsmail.

Vervolgacties?
Daarnaast zijn de verschillende bonden individueel aan het nadenken over de vervolgacties die zij willen gaan nemen. Zoals in de laatste nieuwsbrief aangegeven zal CNV op 4 september van 9:30-10:30 én van 16:00-17:00 op de Polarisavenue 175 te Hoofddorp een ledenvergadering houden waarin we u bijpraten over de situatie. Vervolgens zullen we met elkaar gaan beslissen welke vervolgacties wij willen gaan nemen. Hierbij zijn acties op de werkvloer niet uitgesloten.

Zoals gezegd zal op 4 september CNV samen met haar leden beslissen welke acties wij aan het gedrag van KLM verbinden. Mochten andere bonden echter voor die tijd al besluiten om (altijd na het versturen en verlopen van een ultimatum door een bond) tot actie over te gaan, dan hebt u als medewerker overigens het recht om zich daarbij aan te sluiten. Wilt u meedoen aan de ledenvergadering ? Stuur dan even een mailtje met ook het tijdstip waarop u komt (ochtend of middag) aan c.vanderpol@cnvvakmensen.nl om u officieel aan te melden zodat we rekening kunnen houden met de opkomst. Daarnaast: Als u met de auto komt, parkeer dan aan de achterkant van het gebouw.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info kunt u contact opnemen met Hanane Chikhi, tot eind augustus de vervanger van jullie bestuurder Michiel Wallaard. Haar telefoonnummer is 06-20748851 en u kan haar mailen via h.chikhi@cnvvakmensen.nl Volg ons ook via Je Achterban op https://www.jeachterban.nl/klm/