Al het nieuws

KLM vraagt stevig offer van werknemers

KLM heeft vandaag ingrijpende voorstellen gepresenteerd om de gevolgen van de corona-crisis het hoofd te bieden. De luchtvaartmaatschappij wil werktijdverkorting aanvragen voor het voltallige personeel, de winstdelingsregeling uitstellen en mogelijk ook verplichte vakantiedagen toewijzen.
CNV Vakmensen heeft begrip voor de uitzonderlijk moeilijke situatie waarin het bedrijf nu verkeert. Dit gaat jullie als KLM’ers erg aan het hart. Tegelijkertijd zijn het ingrijpende voorstellen waar KLM nu mee komt en jullie visie daarop horen we graag!

Werktijdverkorting
KLM wil voor alle werknemers werktijdverkorting aanvragen voor 30% van de contracturen. Over die WTV-uren (30% van je werktijd) krijgen werknemers een WW-uitkering van 70%. Het negatieve verschil tussen het oorspronkelijke salaris enerzijds en het salaris plus de WW-uitkering over die 30% in deeltijd wil KLM vooralsnog niet volledig aanvullen. Het komt er dus op neer dat in de periode van werktijdverkorting een stevig offer van de mensen wordt gevraagd. Terwijl we nog niet weten hoe lang deze crisis en de periode van werktijdverkorting gaat duren.

Winstdeling
Naast het voorstel rond werktijdverkorting (waar vakbonden overigens geen vetorecht op hebben) heeft KLM ook voorgesteld om de cao open te breken en de winstuitkering van de KLM’ers uit te stellen (het gaat om ruim 8% van het basissalaris per jaar). Die uitkering, die gaat over de winst van 2019 en volgens de cao eind april moet worden uitgekeerd, kost KLM vele tientallen miljoenen euro's. De cashuitgave die daarmee gepaard gaat wil KLM graag uitstellen tot oktober van dit jaar. CNV gaat niet bij voorbaat volledig dwarsliggen, maar kan hier geen beslissing over nemen zonder instemming van jullie, onze leden. We willen ook duidelijke garanties van KLM, haar kredietverstrekkers en desnoods de overheid, dat de werkgelegenheid hiermee overeind blijft. En dat de winstuitkering aan het eind van de rit wèl wordt uitgekeerd. Want uitstel mag geen afstel worden.

CNV wenst jullie veel sterkte de komende tijd, we zullen jullie goed op de hoogte houden en laten we er samen de schouders onder zetten!

Vragen/opmerkingen
Wat vind je eigenlijk zelf van deze maatregelen ? Wij zijn heel benieuwd naar jullie inbreng om de komende tijd goed geïnformeerd met jullie geluid aan tafel te zitten. Laat het vooral weten aan Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.