Al het nieuws

KLM stelt moment uitbetaling loonsverhoging uit

KLM heeft CNV Vakmensen vanmiddag (13-8-2020) bericht dat de loonsverhoging per 1-8 niet eind deze maand uitgekeerd gaat worden. CNV stelt klip en klaar dat KLM daarmee een vordering openzet richting medewerkers. Maar vindt het genomen directiebesluit niet volkomen onlogisch.

Waarom niet volkomen onlogisch ?
Het doorvoeren van de loonsverhoging kost 50 miljoen per jaar. Momenteel verliest KLM 10 miljoen Euro per dag. Per maand maakt de overheid ruim 100 miljoen Euro aan overheidsgeld over aan KLM en voor een lening van de overheid zijn forse eisen gesteld om juist te snijden in arbeidsvoorwaarden. In dat licht vindt KLM een loonsverhoging moeilijk uitlegbaar (zie ook de brief van KLM aan bonden in de bijlage).

Opstelling CNV
CNV heeft vorige week maandag overlegd met de actieve leden over het voorstel van KLM om de loonsverhoging "op de lat te zetten" in het licht van de onderhandelingen over een sociaal plan en het verminderen van de arbeidsvoorwaarden. Voor alle duidelijkheid: Het ging (en gaat) dus niet om uitstel van de loonsverhoging en ook niet om afstel. Wel om uitstellen van het uitbetalingsmoment, om ook deze loonsverhoging mee te kunnen nemen in de onderhandelingen over een totaalpakket. Na zorgvuldig overleg hebben we teruggelegd bij KLM dat we onder drie voorwaarden akkoord konden gaan met uitstel van het betalingsmoment:

1) Iedereen doet mee
2) Geen negatieve effecten voor de KLM'ers die dit jaar een WW-uitkering moeten aanvragen (niet "dubbel gepakt" worden)
3) Vanzelfsprekend pas een definitief akkoord als ook jullie, onze leden, daarmee instemmen.

Uiteindelijk zijn we niet bij halte 3 (de ledenraadpleging) gekomen. Dit omdat een aantal collega-vakbonden niet bereid waren om te praten over het verschuiven van het betalingsmoment omdat daarmee voorwaarde 1 (iedereen doet mee) niet ingevuld kon worden. Nu heeft KLM (zie brief) dus alsnog eenzijdig besloten om niet tot uitkering over te gaan. Formeel is KLM daarmee in overtreding van de cao, al moet benadrukt worden dat KLM niet tot afstel is overgegaan en een betalingsverplichting (op termijn) erkent, zolang er geen andere afspraken worden gemaakt.

WW

Natuurlijk heeft CNV gelijk aan de bel getrokken daar waar het gaat om medewerkers die vanwege het einde van hun tijdelijk contract of vanwege het feit dat ze (vaak uiterlijk 1 december) weggaan met de VVR geconfronteerd worden met een neerwaarts effect op hun WW-uitkering.

Dit indien er ook daadwerkelijk afstel komt in plaats van uitstel van het betalingsmoment. De salarisverhoging van 2,5% niet uitkeren voor uitdiensttreden heeft bij salarissen onder de 4.000 Euro per maand neerwaartse effecten op de WW-uitkering, ten opzichte van wanneer er wel nog loonsverhoging wordt uitgekeerd op 1-8.

CNV vindt dat niet uit te leggen vanuit het principe “niemand dubbel pakken”. Arbeidsvoorwaardelijke en uitkeringsconsequenties voor KLM’ers die in de WW belanden vinden we nog minder gepast dan inleveren als je wel je baan behoudt. Het is of een baan behouden en dan (hoe vervelend ook) zorgvuldig nadenken over wat je naar draagkracht kan bijdragen, of je baan verliezen. Maar dan “betaal” je al via de consequenties van dat baanverlies, dus hoef je niet twee keer langs de kassa.

Vervolg

Wat CNV betreft gaat de energie de komende tijd zitten in de besprekingen met KLM over het sociaal plan en de arbeidsvoorwaardelijke eisen van de overheid. Daar gaan we jullie de komende week ook over enquêteren om optimaal geprepareerd aan de startblokken te verschijnen van misschien wel de zwaarste arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in de geschiedenis van de KLM.

Vragen/opmerkingen

Vragen of opmerkingen over deze info. Neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl  

Downloads