Al het nieuws

KLM informeert bonden over eisen overheid

Gisteren heeft KLM de bonden geïnformeerd over de eisen die door de overheid gesteld zijn aan de arbeidsvoorwaarden van KLM.
KLM geeft enige verduidelijking
KLM heeft enige verduidelijking geboden over de voorwaarden. Zo moeten ook parttimers "naar rato" inleveren wat de overheid betreft. En het gaat om het inleveren van arbeidsvoorwaarden, niet persé om het inleveren van salaris. Andere manieren van inleveren (vrije tijd bijvoorbeeld) mogen ook. Daarnaast mag de winstdeling van 2019 niet worden uitbetaald zolang er geen positieve kasstroom is (en dat is voorlopig niet zo, zeker nog niet in oktober, het afgesproken betalingsmoment voor dit uitgestelde loon uit 2019). Ook heeft KLM een verzoek ingediend bij bonden om alvast af te zien van de 2,5% loonsverhoging in augustus het kader van de overheidsmaatregelen. En tot slot, inleveren moet plaatsvinden vanaf een modaal salaris (36.500 per jaar, parttimers naar rato), er komt geen ontziebeleid qua reductie van arbeidsvoorwaarden onder 1,5x modaal, zoals het parlement heeft betoogd.

Laten we duidelijk zijn: Niet de overheid bepaalt of, wat en hoeveel er wordt ingeleverd, maar dat bepalen de werknemers (via hun vakbonden) met hun werkgever op basis van wat gegeven de bedrijfseconomische situatie bij KLM noodzakelijk is en op basis van hun draagkracht mogelijk is. De overheid mag natuurlijk als leningverstrekker in zijn algemeenheid voorwaarden stellen, maar ze mag geen zeer concrete arbeidsvoorwaarden dicteren aangezien er nog zoiets bestaat als het recht op collectief onderhandelen voor werknemers.  Als er de facto geen onderhandelingsvrijheid meer is omdat de overheid dicteert, dan is dit mogelijkerwijs strijdig met internationale verdragen, zoals ook in de tweede kamer en door sommige hoogleraren arbeidsrecht al is opgemerkt. CNV gaat dan ook zeker niet tekenen bij het kruisje van minister Hoekstra, die overigens over deze strikte condities nog geen seconde overlegd heeft met vakbonden of medezeggenschap, maar wel met de directie van KLM.

Wat nodig is voor het goede gesprek
Betekent dat dan dat met CNV niet te praten valt over het aanpassen van de organisatie aan een kleinere KLM ? Natuurlijk wel, wij jagen geen illusies na. Minder omzet is minder werk, dat kunnen we niet mooier maken. Echter: Dat moet volgordelijk gebeuren.

Eerst willen we het complete plaatje hebben. Qua financiële situatie en prognoses, qua reorganisatieplannen, qua wat de overheid al dan niet mag eisen aan werknemers van een privaat bedrijf qua arbeidsvoorwaarden én qua wat die plannen dan exact behelzen. We willen ook de originele afspraken tussen KLM en de overheid inzien.

Daarna
gaan we met open vizier, op basis van gelijke informatie en zonder de soms al enigszins naar ons ingezette chantage (niet akkoord = einde KLM) in gesprek over eventuele maatregelen die kunnen rekenen op draagvlak onder de medewerkers. Ook willen we dat er een concrete invulling komt van het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

In die zin betreuren we het dat we nog bijna niks weten over de reorganisatieplannen van KLM, terwijl bij omringende maatschappijen er al veel meer duidelijk is en ook de maand waarin de overheid concrete duidelijkheid wil over het totale herstructureringsplaatje (oktober) al bekend is. Werknemers die in onzekerheid verkeren over hun baan confronteren met de combinatie van langdurige onduidelijkheid over de toekomstplannenen  daarmee vermijdbare tijdsdruk als de plannen bekend worden  voelt niet goed.

Het is dan ook nu zaak om schouder aan schouder het belang van de medewerkers scherp te gaan bewaken de komende tijd en tegelijkertijd het hoofd koel te houden in deze bloedhete zomer die eraan komt. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de voortgang die daarbij geboekt wordt richting een toekomstbestendige KLM waarvoor het ook in de komende jaren nog steeds plezierig werken is.

Vragen/opmerkingen
Vragen of opmerkingen over deze info ? Neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl