Al het nieuws

KLM doet eindbod op loon

Zaterdagnacht heeft KLM een eindbod gedaan aan vakbonden. Een loonbod van 7% loonsverhoging in 33 maanden (2,54% op jaarbasis). CNV vindt het jammer dat KLM ongevraagd zelf een eindbod heeft gedaan, wat ons betreft had KLM meer energie kunnen steken in het komen tot een overeenstemming met bonden.
Piketpalen
CNV is deze intensieve onderhandelingsweek (er is een volle week lange dagen onderhandeld) ingegaan op basis van vier piketpalen:

a) KLM moest het voorstel om een EVD-dag te schrappen intrekken: Dat is gelukt
b) KLM moest het voorstel om bijlage 15 (de ontslagregeling in de cao) te schrappen en vervolgens de ontslagregeling te versoberen intrekken: Dat is met heel veel pijn en moeite gelukt.
c) KLM moest een loonbod doen dat je koopkracht in stand houdt gedurende de komende cao-periode: Dat is gelukt
d) KLM moest een loonbod doen dat marktconform is: Dat is niet gelukt, het eindbod van KLM (wat daarom dus niet meer aan de onderhandelingstafel aan te passen is) van 7% in 33 maanden (2,54% op jaarbasis), ligt onder het landelijke gemiddelde (2,75% op jaarbasis).

Vervolg
CNV bespreekt dit eindbod inclusief inhoud met jullie, onze leden, die na onze nadere toelichting kunnen bepalen wat de vervolgstap is. Eerst enige reflectie is wat ons betreft op zijn plaats. De onderhandelingsdelegatie vindt in ieder geval dat eerst met (kader)leden besproken moet worden wat de vervolgstappen zijn. Meer info over het totale eindbod inclusief inhoud volgt later.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen neem gerust contact op met Michiel Wallaard, je bestuurder, met m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.