Al het nieuws

KLM CNV Nieuwsupdate (2/2019)

CNV Vakmensen is positief over de herbenoeming van Pieter Elbers als CEO van KLM na een, op zijn zachtst gezegd, onrustige periode bij KLM. Daar komt bij dat 2018 afgesloten is met hele goede jaarcijfers voor KLM. Een update!
Herbenoeming Elbers
CNV heeft jullie opgeroepen om, met behoud van gevoelens voor de negatieve zaken die bij een deel van onze leden ook ervaren zijn onder zijn "bewind", de petitie te tekenen om Elbers aan te houden als CEO. Reden: Elbers stond en staat voor ons symbool voor behoud van KLM als bedrijf met brede werkgelegenheid: Van vliegtuigonderhoud tot passage en van cargo- tot platformtaken. Daarom zijn we positief over dat hij aanblijft aan het roer van de onderneming. Maar wij zijn niet voor niks een vakbond, wij zullen opbouwend maar ook kritisch blijven volgen wat er zowel vanuit Parijs als vanuit Amstelveen de komende periode besproken wordt over KLM-werkgelegenheid.

Waakzaam maar gericht op feiten
De eerste voortekenen qua wat ons te wachten staat zijn vooralsnog niet alarmerend te noemen. Elbers heeft in een bijeenkomst met bonden en OR op 21 februari herhaald dat de nieuwe governance van het management van de Groep geen veranderingen met zich meebrengt in de organisatiestructuur, de gedane toezeggingen in het verleden en de statutaire status van KLM.

Het is daarom van belang om berichten die soms in de media opduiken over doemscenario's voor KLM niet gelijk voor waar aan te nemen, maar je ook af te vragen welke (oplage)belangen erachter schuilen. N
atuurlijk is het echter óók van belang om uiterst waakzaam te blijven als het gaat om wat er wel concreet plaatsvindt. Niet bij voorbaat speculeren, maar alert acteren, dat is het devies!

Grenzen aan de groei ?
De cijfers over 2018 zijn prima te noemen en dat gaat zich vertalen in een mooie, slechts iets lagere winstdeling dan over 2017. Een mooie cao-afspraak die we moeten koesteren wat CNV betreft, omdat je zo in goede tijden automatisch meeprofiteert met het succes van de onderneming. Toch zijn de vooruitzichten voor 2019, aldus CFO Swelheim, minder te noemen.

Schiphol mag momenteel niet uitbreiden wat verdere groei voor KLM beperkt. Daar komt bovenop dat aan de ene kant de brandstofkosten omhoog gaan, terwijl aan de andere kant de mondiale economie wat lijkt af te koelen. Geen reden om gelijk een crash naar beneden te verwachten. Maar wel om aan te nemen dat de vette jaren voor KLM (2017 en 2018) niet op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven in 2019 en 2020. Dus ook hier geldt: Alertheid geboden!

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info, of andere zaken die spelen in je werk bij KLM kan je terecht bij je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892. Ook kan je terecht op onze pagina van Je Achterban via https://www.jeachterban.nl/klm Alle input is welkom!