Al het nieuws

KLM CNV Nieuwsupdate (1/2019)

Het jaar is nog geen veertig dagen oud, maar bij KLM is het nooit rustig. Er is commotie rond vakantieaanvragen en er lijkt van alles aan de hand rond de herbenoeming van dhr. Elbers. Een (niet volledige) update van waar het CNV zich de eerste periode van dit jaar zoal mee heeft bezig gehouden.

Herbenoeming Pieter Elbers
Jullie hebben ongetwijfeld van alles meegekregen over de herbenoeming van dhr. Elbers als CEO van KLM. Nu is de invloed van CNV op discussies aan de top beperkt, maar dat ontslaat ons niet van onze plicht om onze zorgen over deze discussie te uiten. Wat CNV betreft is juist het mooie aan KLM dat het brede werkgelegenheid biedt, van kantoorwerkzaamheden tot vliegtuigonderhoud en van passage- via cargo- tot platformwerk. Wij willen dat dit zo blijft en dat kan alleen als KLM de ruimte krijgt om dat brede scala aan werkzaamheden te blijven verzorgen.

Laten we helder zijn, wat ons betreft dient de huidige directie van KLM niet heilig verklaard te worden. Verschillende uitbestedingen (van bijvoorbeeld hospitality agents, van het Jet Center en van financewerkzaamheden naar Hongarije en India) en de HPO-reorganisatie hebben onze leden niet onberoerd gelaten en ook de breedte van de werkgelegenheid binnen KLM aangetast. Daarnaast staan we ook niet te juichen bij de vlucht die uitzendwerk, die verder gaat dan piek en ziek, heeft genomen binnen sommige bedrijfsonderdelen.

Maar dat laat onverlet dat juist omdat we als CNV deze brede werkgelegenheid willen behouden, het belang van CNV overlapt met het belang van de bedrijfsleiding om zelfstandig te kunnen blijven opereren. Wij plaatsen dan ook weliswaar deels onze vraagtekens bij de aanbevelingstekst van de petitie om Elbers te steunen, maar zeker niet bij de noodzaak om zijn herbenoeming te steunen. In de Ondernemingsraad is unaniem, dus ook door CNV, geadviseerd om hem te herbenoemen.

Wil je ook een steentje bijdragen (mocht je dat nog niet gedaan hebben) ? Tekenen kan dan hier: https://www.petitie24.nl/petitie/2301/pieter-elbers-moet-herbenoemd-als-ceo-van-klm Wij volgen de situatie natuurlijk nauwgezet en zijn ook benieuwd naar jouw persoonlijke mening hierover!
 
Vakantie opnemen
CNV krijgt van meerdere kanten stevige signalen over het moeilijk / vrijwel onmogelijk nog kunnen opnemen van vakantiedagen. In de eerste plaats bij passage, maar ook bij airframe zijn er problemen. Wij hebben aan KLM (zowel in de Groepscommissie als bij het externe overleg tussen vakbond en werkgever) gevraagd om aan ons te verklaren hoe het toch kan dat er bijna geen ruimte meer is om losse dagen aan te vragen (passage). En om aan ons aan te tonen dat KLM gedaan heeft wat is afgesproken bij het veranderen van het verlofmanagement in KV- en MV-dagen. Namelijk dat er in de bezetting en in de aanwezigheidsfactoren rekening gehouden wordt met de noodzaak om extra verlof af te bouwen. Ook hebben we aangedrongen op oplossingen als er geen verbeteringen volgen. Het werkt erg demotiverend om geconfronteerd te worden met alleen maar onmogelijkheden om vrij te kunnen krijgen !

Werk jij ook op een afdeling waar er problemen lijken te spelen rond het opnemen van vakantie ? Laat het ons weten! We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Pensioen
Een onderwerp waar je de komende tijd veel ontwikkelingen kan verwachten is pensioen. Aan de ene kant omdat de gesprekken zijn geopend (in werkgroepvorm) om te onderzoeken of het pensioenfonds op de grond een andere regeling moet krijgen. KLM wil af van de regeling rond tekorten en overschotten als het erg goed of erg slecht gaat met het pensioenvermogen. Voornamelijk omdat dit tot allerlei boekhoudkundige fluctuaties leidt.

Wij zitten vanuit CNV "constructief" in de wedstrijd en de bijstortverplichting is niet heilig, maar dat moet niet leiden tot een slechtere regeling. Er zijn op andere tafels, bijvoorbeeld voor de KLM-vliegers, oplossingen gevonden waarbij KLM niet meer moet bijstorten bij slecht weer, maar er desondanks extra zekerheden zijn ingebouwd. Het is nog te vroeg om daar in detail meer over te vertellen, maar weet dat we hiermee aan de gang zijn.

Er speelt ook landelijk veel op pensioenvlak. Zoals jullie misschien hebben meegekregen wil het kabinet de regeling zoals die nu is bij bijvoorbeeld KLM qua wetgeving bemoeilijken. En gaat het gesprek over toch nog eerder dan 67 met pensioen kunnen heel moeizaam. Wil je daarbij betrokken worden ? Teken dan ook onze petitie en informeer jezelf over de grote belangen die er rond je pensioen spelen. Tekenen kan hier: https://www.cnvvakmensen.nl/themas/pensioen/pensioen-standpunt-cnv/petitie 

Vragen/opmerkingen
Vragen of opmerkeingen over deze info ? Neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl