Al het nieuws

Kleine stapjes bij cao-onderhandelingen Nestlé

Nestlé en CNV Vakmensen hebben stapjes gezet richting nieuw cao’s bij Nestlé. Pay for Performance is nog steeds een belangrijk onderwerp op tafel voor beide cao’s en daar zijn we nog niet uit, maar op andere onderdelen lijken we elkaar te naderen. Eind april hopen we tot nieuwe cao’s te komen.

Op donderdag 4 april heeft de derde rond van de cao-onderhandelingen voor Nestlé plaatsgevonden. Inhoudelijk waren het goede gesprekken waarin de belangen van alle werknemers van Nestlé aan de orde zijn gekomen.

De inhoud
Op punten als de hersteldagregeling voor oudere werknemers (verlengd, maar kostenneutraal voor Nestlé, door lager doorbetalingspercentage), de afbouwregeling ploegen (verlengde afbouwperiode, maar verhoging leeftijd tot wanneer moet worden afgebouwd), werkgeversbijdrage en fiscale regeling vakbondscontributie lijken we elkaar te kunnen gaan vinden. Op andere punten, zoals meer participatie van arbeidsgehandicapten, uitbreiding van partnerverlof en leerrekening kan of wil Nestlé CNV Vakmensen niet tegemoet komen. De fabrieksbonus en de compensatie voor de andere berekening van de short-term bonus worden verder met de medezeggenschap besproken.

Pay for Performance
Op het gebied van loon wil Nestlé nog steeds Pay for Performance ook invoeren voor de cao voor Nunspeet (cao1). Nestlé stelde het volgende voor:

  • cao HP een budget voor Pay for Performance voor van 2,9% (dus geen vaste compensatie voor de inflatie en afhankelijk van je prestaties, terwijl prijzen in winkels zeker stijgen);
  • cao1 1,72% cao verhoging en daar boven op 0,88% voor Pay for Performance afhankelijk van je prestaties.

CNV Vakmensen heeft aangegeven alleen over Pay for Performance voor cao1 te willen nadenken en praten als eerst de problemen rond Pay for Performance voor de HP cao worden opgelost. Dat kan wat ons betreft door:

  • Inflatie correctie voor iedereen (voor 2019 is 2,4% inflatie voorspeld) en daarboven op Pay for Performance;
  • Voldoende budget voor Pay for Performance boven de inflatiecorrectie;
  • Oplossen van de problematiek rond de overlapping tussen de bovenste schalen van cao1 en de onderste schalen van cao HP (HP5, 6, en 7).

Als die problemen voor de HP cao worden opgelost zijn we bereid om op een zelfde basis te kijken naar Pay for Performance in Nunspeet, ondanks het feit dat we daar op dit moment nog bedenkingen bij hebben. Daarnaast zal er een hogere loonsverhoging op tafel moeten komen.

CNV Vakmensen komt op voor alle medewerkers van Nestlé
CNV Vakmensen komt op voor de belangen van alle medewerkers van Nestlé, zowel die vallen onder de cao HP in Amstelveen en Nunspeet, als die vallen onder cao1 ("fabrieks cao"). Wij waarborgen dit door tijdens de onderhandelingen aan de cao-tafel van beide groepen een vertegenwoordiger te hebben. De actieve leden hebben veel contacten binnen Nestlé. Verder kan iedereen contact met ons opnemen als ze zaken aan de orde willen stellen of inbrengen in het overleg. Neem dus contact met ons op als je vindt dat er zaken in de cao of bij Nestlé niet goed geregeld zijn.

Word lid, ook in Amstelveen!
We roepen je op deze nieuwsbrief door te sturen aan je collega’s (zeker ook je in Amstelveen) en je collega’s te vragen lid te worden van CNV Vakmensen. We hebben momenteel een actie lopen dat als je een nieuw lid werft, je beloond wordt met 2 cadeaubonnen van €25 naar keuze www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en het nieuwe lid 6 maanden 50% korting krijgt op de contributie. Daarnaast is de contributie fiscaal aftrekbaar, waardoor de fiscus afhankelijk van de hoogte van je inkomen 30%-50% meebetaald aan je vakbondslidmaatschap. Ten slotte willen we erop wijzen dat bij het lidmaatschap een rechtsbijstandverzekering in zit, ook voor juridische problemen buiten het gebied van werk en inkomen. Deze hoef je dan dus niet apart af te sluiten. Word/maak dus lid!

Mocht jij of je collega naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter @JeroenWarnaar) of met je collega's en actieve CNV-leden Louis Sanders en Brand den Besten. Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .