Al het nieuws

Kies een CNV'er in het verantwoordingsorgaan Rail&OV

Vanaf 2 november kunnen jij en je collega's kandidaten kiezen voor het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rail&OV. Maak van jouw recht om te stemmen gebruik en kies één van onze CNV kandidaten!

Verantwoordingsorgaan
Vanaf 2 november tot en met 22 november zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rail&OV. Het verantwoordingsorgaan houdt als een soort medezeggenschapsraad toezicht op het beleid van Rail&OV. Eens in de vier jaar wordt het verantwoordingsorgaan democratisch gekozen, dat is bij wet geregeld. Er zijn kandidaten die namens de werknemers kunnen worden gekozen en kandidaten die namens de gepensioneerden kunnen worden gekozen.

Laat jouw stem niet verloren gaan en stem op één van de kandidaten van het CNV:

Kandidaten Werknemers:

 1. Jeroen Wijers - Huissen
 2. Tony Sijm - Wageningen
 3. Carsten Schipperen - Druten
 4. Martin Feddema - Feanwalden
 5. Jos Albers - Veenendaal
 6. Harry Wind – Muntendam
 7. John Mathijsen – Maastricht

Kandidaten gepensioneerden

 1. Wim van Dijk - Eindhoven
 2. Joke Nederhoff- Wadenoijen
 3. Henk Huttinga - Assen
 4. Karel Hoogsteder – Kollum
 5. Jos Baak – Houten
 6. Lubbert Schenk – Zwolle

Onze kandidaten zijn allemaal, ieder voor zich betrokken werknemers en gepensioneerden, die zich met hart en ziel willen inzetten voor jouw belangen. Stuk voor stuk brengen ze genoeg kennis en ervaring met zich mee om succesvol te kunnen zijn in het verantwoordingsorgaan. Kenmerkend voor onze kandidaten is dat ze zich in zullen zetten voor jou als deelnemer.

Ga stemmen en stem op één van de kandidaten van CNV Vakmensen!

Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
H.Chikhi@cnvvakmensen.nl