Kick off cao-overleg ING

Na inleidende woorden van Ruud van Dusschoten ging de kick off van start. Tijdens de kick off van het cao-overleg hebben werkgroepen hun ideeën en zorgen gepresenteerd. Deze gaan zeker gesprekspunten vormen tijdens het cao-overleg dat 3 november begint.

Werkgroepen zijn ter voorbereiding aan de slag geweest
Ter voorbereiding op het cao-proces hebben cao-partijen een aantal werkgroepen gevraagd ons inbreng te geven over een aantal onderwerpen. De werkgroepen bestonden uit vertegenwoordigers van ING, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties en de medezeggenschap. Het ging over de onderwerpen vakmanschap/inzetbaarheid, thuiswerken, welzijn en gelijke behandeling vaste medewerkers en flexmedewerkers.

Bij vakmanschap/inzetbaarheid bleek dat het nodig is hiervoor niet algemeen maar specifiek aandacht te vragen en is geconstateerd dat tijd een probleem is. Bij thuiswerken is zowel de werkplek thuis als het reizen en thuiswerken een onderwerp ter bespreking. Bij welzijn is het van belang om ook aandacht te besteden aan welzijn en energie in deze coronatijd. Bij gelijke behandeling vaste medewerkers en flexmedewerkers is het doel om zoveel als mogelijk medewerkers vast aan het werk te hebben, maar in ieder geval ook dat flexmedewerkers zo veel als mogelijk gelijk behandeld worden. Sommige werkgroepen hebben ook aan de betrokken medewerkers gevraagd hoe zij erover denken, zodat medewerkers ook invloed hebben op deze onderwerpen.                                

De uitdaging van het cao-overleg: tot een cao te komen
De ideeën van de werkgroepen zullen meegenomen worden in het cao-overleg. Vanaf volgende week zal het wat concreter worden en zal er de uitdaging liggen om uiteindelijk tot een cao te komen. Sommige van jullie vragen ook een reactie op het voorstel dat ING heeft gedaan en dat door ING is gepubliceerd. Onze reactie is onze voorstellenbrief, die jullie ook ontvangen hebben. Na het werk van de werkgroepen gaan we natuurlijk ook in discussie over de verschillende voorstellen en het werk van de werkgroepen. Het doel is om tot een goede cao te komen, waarbij er zowel aandacht aan onze voorstellen als aan de voorstellen van ING is besteed. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl