Jij bent aan zet over de cao ING

Eind oktober beginnen we te praten over de cao. Dat gaan we weer cocreatief doen. Dus samen de cao bouwen. Wel is het voor CNV Vakmensen van belang om te weten wat voor jou dan belangrijk is. Vul daarom de enquête in!
Cao loopt eind van 2020 af: werkgroepen nu aan de slag
Aan het eind van het jaar loopt de cao af. Tijd om  weer aan de slag te gaan. Net als voorgaande jaren gaan we dat co-creatief doen. Samen bouwen we dan een cao. Tevoren zijn er 4 werkgroepen alvast aan het verkennen wat mogelijk zou kunnen zijn. In de werkgroepen zitten zowel mensen van ING als werkgever, de medezeggenschap, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties. De werkgroepen houden zich met de volgende onderwerpen bezig:
  • tijd- en plaatsonafhankelijk werken
  • werkgeluk
  • vakmanschap
  • werkcode, afspraak tussen een aantal werkgevers en bonden over medewerkers met een vast en een flexibel contract. ING is een van de werkgevers, die dit ondertekend heeft.
Jij bent ook aan zet via de leden-enquête!
In de arbeidsvoorwaardennota van CNV Vakmensen staan een aantal onderwerpen benoemd, die leden in het algemeen graag in hun cao’s geregeld willen hebben. Als het goed is, heb je daar enkele weken geleden een mailtje met een kleine enquête, met filmpjes erin, over ontvangen. De daarin genoemde onderwerpen zijn leidraad voor vragen, die wij aan leden stellen over hun eigen cao. Zo ook nu bij ING. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor jouw eigen inbreng. Naast waardering, al dan niet financieel, gaan de vragen over thuiswerken en reizen, tijd (bijvoorbeeld minder uren werken), ontwikkeling (IDP en leerrekening) , werkgeluk en diversiteit. Via onderstaande link kan je de enquête invullen. Je kunt nu meedoen. Dus vul vooral de enquête in. Je hebt tot 8 oktober 2020 de tijd om de enquête in te vullen, dus doe het snel.

<<<Klik hier om de enquête in te vullen>>>

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: www.jeachterban.nl/ing/

Brief naar ING op basis van jouw antwoorden
Op basis van de antwoorden door de leden wordt er een brief gestuurd naar ING met de input van CNV Vakmensen voor de nieuwe cao. Natuurlijk laten wij jou weten welke ideeën/voorstellen wij naar ING sturen. Eind oktober beginnen we dan het 1e overleg.

Thuiswerken en vergoedingen
De medezeggenschap heeft een initiatiefvoorstel gedaan om het thuiswerken voor jou makkelijker te maken. Over dat onderwerp stellen wij ook vragen in de enquête en er is ook een werkgroep mee bezig. Wij vinden het dus allemaal een belangrijk onderwerp. Met de COR is dan ook afgesproken dat wij met elkaar hierover in overleg blijven. Ook zien wij gezamenlijk nu dat er urgentie is voor de korte termijn.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kun je bij mij terecht.

CNV Vakmensen
Ike Wiersinga
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
T 0623500986