Intekenen voor de grote pensioenactie op 18 maart

Ik doe mee met de landelijke actiedag op maandag 18 maart 2019 voor een goed pensioen. In Oost-Nederland: grote actiebijeenkomst in Arnhem, Marktplein, 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Speerpunten
Je hebt ze al voorbij zien komen. De oproepacties voor een goed pensioenstelsel. Waar gaat het ook al weer om:

  1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar, je wilt immers als 68-jarige of 69-jarige niet meer hoeven werken!
  2. Indexatie voor elke generatie door eerlijke rekenregels!
  3. Compensatie van schade door verandering van het pensioenstelsel.
  4. Schrap de boete op eerder stoppen met (zwaar) werk!
  5. Ook pensioen voor flexkrachten en ZZP’ers! Een goed pensioen moet er voor iedereen zijn.

Samen met de bus naar Arnhem, van en naar Enschede
De vakbonden zorgen voor gratis busvervoer. Zowel leden als niet-leden kunnen mee. Daarvoor moet je je wel intekenen! Teken in vóór maandag 11 maart

Intekenen bij CNV Vakmensen kan via de volgende link
cnvvakmensen.nl/18maart

Intekenen bij FNV kan via de volgende link
https://nl.surveymonkey.com/r/LS98C6L

Vraag je verlof aan! Doe het meteen, maar in ieder geval vóór zaterdag 9 maart 2019.
Je moet dus 2 dingen doen, namelijk intekenen voor de bus en verlof aanvragen. Wacht hiermee niet, want dan kan de bedrijfsplanning er zorg voor dragen dat het maximale aantal mensen mee kan en er voldoende bezetting achterblijft. Geef aan bij je leidinggevende of je onbetaald of betaald verlof wenst.

Directie AVBV werkt mee! Toch moeten we een staking aanzeggen, die gericht is op dit rechtse kabinet!
De actie is bekend bij en afgestemd met de directie van AVBV. Deel deze informatie met je collega’s!
Op 18 maart kun je als medewerker van AVBV om 11.00 uur stoppen met werken en om 19.00 uur wordt het werk hervat door degenen die meegaan en eigenlijk avonddienst werken.
In het urensysteem zal AVBV borgen dat de uren van jou, als medewerker, op de gewenste wijze geregistreerd zullen worden. Van belang is dat je als lid aan je leidinggevende doorgeeft of je 'normaal' verlof afgeboekt wilt hebben of ‘onbetaald’ verlof. AVBV zorgt vervolgens voor de correcte afhandeling.

Onze leden die kiezen om mee te gaan kunnen aanspraak maken op een stakingsuitkering van de bond. Dit geld voor zowel CNV Vakmensen als FNV.

Voor het slagen van de actie is het noodzakelijk dat we met zo veel mogelijk mensen in Arnhem zijn!
Na 11 maart 2019 volgt zo spoedig mogelijk meer nieuws over het vervoer en de vertrektijden van en naar Enschede.

Bijgaand het gezamenlijke pamflet.

Rekenend op jullie aanwezigheid, mede namens de kaderleden,
Gerard van Dijk, bestuurder bij CNV Vakmensen
Lex Makkinje, bestuurder bij FNV

 

 

 

Downloads