Al het nieuws

ING in coronatijd

Coronatijd is voor iedereen een uitdaging. We hebben met ING gesproken over wat er in deze tijd mogelijk is qua arbeidsvoorwaarden. Ook CNV Vakmensen kan in deze tijd iets voor je betekenen.

Verlof in deze tijd
Velen hadden de meivakantie gepland om weg te gaan met familie of vrienden. Helaas kan dat nu niet door de maatregelen van onze overheid en van buitenlandse overheden. Het is onzeker wanneer dat wel weer kan. Wat ING ons vertelde is dat veel mensen daarom hun verlof hebben ingetrokken. Daarom wilde ING met ons nadere afspraken maken over verlof. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben aangegeven vooralsnog daarvoor de cao niet te willen openbreken. Over het al dan niet opnemen, dan wel intrekken van verlof, hoor je in gesprek te gaan met je leidinggevende. Wij gaan in de cao uit van een volwaardige arbeidsrelatie en daar hoort zo’n gesprek dan ook bij. Deze situatie maakt dat voor ons nu nog niet anders. Wel willen wij benadrukken dat het juist in deze tijd wel belangrijk is verlof op te nemen. Het thuiswerken of het op 1,5 meter afstand werken is intensief. En voor sommigen blijkt het werk door de crisis te zijn toegenomen. En dan is het juist belangrijk voor je eigen welzijn om afstand te nemen van je werk. Het is jammer dat je dan niet het verlof kan genieten op de manier, waarop je dat gewend bent. Toch is even vrij zijn van belang. Wij raden je dan ook met nadruk aan verlof op te nemen.

Reorganisaties gaan door maar tot 1 september gaat niemand de deur uit
ING wil graag dat de reorganisaties doorgaan, maar wil ook zorgen voor de betrokken medewerkers. Daarom is afgesproken dat er niemand de deur uitgaat tot 1 september 2020. Als je al boventallig bent en je zou er voor september uit moeten dan loopt de bemiddeling door tot 1 september 2020. Wordt je boventallig dan gaat je boventalligheid pas in na 1 september 2020. Op die manier heb je langer tijd om te bezien hoe je ander werk kunt vinden.

Werkgelukbrengerspool komt er naast andere maatregelen in deze tijd
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er een vervangingspool (werkgelukbrengers) zou komen in het tweede kwartaal van 2020. De bedoeling van deze pool was dat collega’s, die geen tijd hebben voor zorg en ontwikkeling, ontlast zouden worden door vervangers. Dat willen wij nog steeds. Echter de situatie is nu wel veranderd. Daarom zijn we aan het onderzoeken hoe wij medewerkers ook op een andere manier kunnen ondersteunen in deze tijd. Zodra er meer duidelijk is, laten wij dat natuurlijk weten.
 

Overige maatregelen ING: thuiswerken
ING stelt medewerkers goed in staat om hun werk te doen:

  • Alle faciliteiten voor thuiswerken worden geleverd.
  • Als je toch op kantoor moet komen is het kantoor zo ingericht dat je met 1,5 meter van anderen vandaan werkt.
  • Sommigen collega’s hebben het nu extreem druk. Op vrijwillige basis kunnen collega’s, die het minder druk hebben, ingezet worden.
  • Er wordt in goed overleg met de leidinggevende rekening gehouden met de thuissituatie als je thuis aan het werk bent.
  • Externe medewerkers worden net zo behandeld als vaste medewerkers.


CNV Vakmensen en corona
CNV Vakmensen krijgt veel vragen over wat wel en niet kan in deze coronatijd. In onze CNV Vakmensen app en via www.jeachterban.nl geven wij antwoord op veel vragen. Ook kan je met ons bellen via CNV Info (030 751 1007). Tenslotte wijs ik je op de mogelijkheid om gratis via CNV Vakmensen en GoodHabitz trainingen te volgen. Dat kan je ook vinden in onze app.


Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je ook altijd bij mij terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl


Ike Wiersinga
bestuurder
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 23 50 09 86