ING blijft dreinen: geen loonsverhoging

Tijdens de onderhandelingsdag van 3 maart jl. over de cao blijft ING aangeven, dat er geen loonsverhoging en misschien een klein beetje inschalige beloning kan komen wat hen betreft.

 Inzet CNV en andere vakorganisaties: geen cao zonder loonsverhoging.

Naar aanleiding van het vorige overleg hebben CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties gereageerd op wat ING daar toen heeft voorgelegd. De reactie was als volgt:

 • Geen cao zonder collectieve loonsverhoging. Wij houden onze wens van 3% per jaar vast.
 • Een afspraak over een inschalige beloning.
 • Andere afspraken zijn mogelijk maar zijn aanvullend aan een afspraak over loonsverhoging.
 • 50 euro internetvergoeding in de cao opnemen.
 • Fysio online en mentale ondersteuning (ivm corona).
 • Rouwverlof naar behoefte. Ook voor goede vrienden of voor iemand waarvoor je hebt gezorgd toevoegen.
 • Invoering mantelzorgmakelaar prima.
 • Gezondheidscheck prima.
 • 4 trainingsdagen van ING dat roept de volgende reactie op:
  • Betrekken bij de discussie over het thema tijd.
  • Die dagen gebruiken voor iets wat toch al had moeten gebeuren is prima maar die afspraken lagen er al.
  • Wat betekent dat voor capaciteit (het aantal fte’s) en productiviteit ( niet meer werkdruk).
 • Wij willen zo veel als mogelijk afspraken om externen qua arbeidsvoorwaarden gelijk te schakelen aan vaste medewerkers, zoals in de werkcode staat. Die werkcode heeft ING ook ondertekend. Wel moet je de kosten van die externen daarbij dan ook betrekken en niet meerekenen met de kosten voor de cao-medewerkers.
 • 3 jaar voor AOW-leeftijd met pensioen moet met behulp van de zg. RVU-regeling (een belastingvrije som) moet niet alleen voor diegenen die vrijwillig vertrekken bij boventalligheid gelden, maar voor iedereen. Randvoorwaarde is dan wel dat iemand dan al meer dan 5 jaar bij ING gewerkt moet hebben.
 • Geen wijzigingen in 10 jaar en 25 jaar gratificaties.
 • CMU-uitkering laten afhangen van het bedrijfsresultaat is prima.
 • 14 euro minimumloon opnemen in de cao is akkoord.
 • Verlofsparen en minder uren werken willen wij over praten en betrekken bij het onderwerp tijd.

Reactie ING : geen collectieve loonsverhoging maar gesprek over inschalige beloning
ING heeft niet op het totale voorstel inhoudelijk gereageerd, wat wel gebruikelijk is. Zij heeft zich beperkt tot de volgende reactie: “De bonden bewegen niet, dus wij ook niet. Wij zijn bereid om over de inschalige beloning te praten, maar dat betekent dat wij niet over de collectieve loonsverhoging praten.” ING wil dus niet over een collectieve loonsverhoging praten. Andere banken maken op dit moment daar wel afspraken over.

Onbeperkt verlof: presentatie van het onderzoeksrapport naar aanleiding van de pilot
In de vorige cao is afgesproken dat er op enkele afdelingen pilots zullen zijn om te onderzoeken of onbeperkt verlof een optie is. Dat onderzoeksrapport (155 bladzijden) is gepresenteerd. Enkele voorzichtige conclusies:

 • Het bevordert de autonomie.
 • Het geeft een gevoel van vrijheid.
 • Het hangt van het team en/of manager af of je verlof vraagt.
 • Het heeft geen positief effect op werk/privébalans.
 • Het vermindert niet de werkdruk.
 • Het vraagt om cultuurverandering naar volwaardige arbeidsverhoudingen.
 • Is de coronatijd een goede tijd om dit te onderzoeken is een prangende vraag.

Wij zullen dit rapport moeten bespreken met ING. Dat hebben we nog niet gedaan, omdat we eerst het onderzoek nader moeten bestuderen. Het is de vraag of dat in deze cao tot een afspraak kan leiden, wat ING graag wil.

Wij beraden ons op hoe nu verder
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn zeer ontstemd over hoe ING nu in de onderhandelingen zit. Er is tot nu toe geen mogelijkheid geboden om er samen uit te komen. Zij hebben het idee dat investeren in tijd, ontwikkeling en wellbeing voldoende moet zijn.  Geen loonsverhoging, onbeperkt verlof en misschien een klein beetje inschalige beloning dat blijven ze maar herhalen als een dreinend kind. Dat is niet de manier waarop we de afgelopen jaren met elkaar cao’s gebouwd hebben. Dat is bedroevend. Graag horen wij van jou wat jij hiervan vindt. Dat kan via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via www.jeachterban.nl  Gezamenlijk met de andere vakorganisaties beraden wij ons hoe nu verder te gaan. Jouw input kan daarbij helpen. Op 10 en 11 maart 2021 zijn de volgende onderhandelingsdagen gepland. Wij houden je op de hoogte.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2350 0986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl