In actie voor een goede CAO Metalektro ! Doe mee in jouw regio!

Er wordt al geruime tijd in estafette gestaakt bij verschillende bedrijven in het hele land. Onze leden bij bedrijven hebben er soms al meerdere stakingsdagen op zitten. Zij staken en leveren op die dagen salaris in voor hun en voor jouw cao! Ook in jouw regio willen we binnenkort de medewerkers in de Metalektro bedrijven oproepen om mee te staken.

Alleen als we met z’n allen een vuist maken richting  de FME en de werkgevers  krijgen we een goede cao voor elkaar. Daarvoor is ieder vakbondslid nodig. Ook jij! En natuurlijk zijn je collega’s die (nog) geen lid zijn van een van de bonden ook van harte welkom !

Wees solidair en kom ook op voor je rechten!
Het is de vierde keer op een rij dat de cao er niet komt zonder dat staken hiervoor noodzakelijk is. Veel van de huidige stakers hebben dat in eerdere jaren ook gedaan. Misschien heb jij of heeft jouw bedrijf niet eerder meegedaan. Het is zaak om er nu wel bij te zijn!

Geen CAO – wat betekent dat ?
Op dit moment is er geen nieuwe cao. Wat betekent dit in de praktijk? Nieuwe werknemers kunnen worden ingeschaald op het minimumloon. Van afspraken als extra verlof, het generatiepact, ploegentoeslag enz. hoeft de werkgever zich niets aan te trekken.
Als het ons niet lukt een nieuwe cao af te sluiten, dan betekent het dat er collectief geen enkele afspraak is over jouw arbeidsvoorwaarden. Iedere werknemer zal dan individueel elk jaar de werkgever moeten vragen het loon te verhogen en afspraken moeten maken over opleidingsdagen, duurzame inzetbaarheidsdagen enz.
Laat zien dat de cao ook voor jou belangrijk is ! kom op voor je rechten en staak omdat je solidair bent met alle werknemers in de sector. Zorg samen met de werknemers uit de andere bedrijven dat er weer een goede cao komt!

Binnenkort zullen we je oproepen voor een staking in jouw regio ! Houd je mailbox in de gaten want uiteraard wordt je geïnformeerd over de precieze datum en locatie. Gooi alvast eens een balletje op bij je collega’s en roep ook hen op om mee te doen !!

Met vriendelijke groet,
Ellen Jonker                                  Bernard Zijlstra
Bestuurder CNV Vakmensen        Bestuurder CNV Vakmensen
Team Overijssel                            Team Flevoland
e.jonker@cnvvakmensen.nl          b.zijlstra@cnvvakmensen.nl