Al het nieuws

In actie voor een goed pensioen op 28 mei!

Omdat er bij het kabinet nog geen enkele beweging te zien is om tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden, zijn we genoodzaakt om weer in actie te komen. Dat doen we nu op 28 mei en deze keer met een 24 uurs staking.

CNV Vakmensen realiseert zich dat dit een stevig actiemiddel is. Het is jammer dat vele reizigers en ook NS hiervan de dupe worden. Wij weten dat NS niet direct betrokken is, maar aan de andere kant hebben wij NS ook diverse keren de mogelijkheid geboden zich uit te spreken over de pensioenplannen en er ook wat aan te doen. Wij zijn van mening dat ook NS er baat bij heeft als de pensioenleeftijd bevroren wordt.

NS heeft tot nu toe geen enkele beweging richting de eisen van de vakbonden willen maken. Voor ons dan dus ook geen reden om NS te ontzien, hoe vervelend wij het ook vinden voor de reizigers die daardoor gedupeerd worden. Bovendien hebben we als bonden ook een ultimatum uitgebracht en dan moet je ook consequent blijven als dat nodig is. Als gezamenlijke bonden geven we dus invulling aan de acties.

Acties 28 mei
Anders dan de actie op 18 maart waarin we alleen een aantal standplaatsen hebben opgeroepen, roepen we nu al onze leden werkzaam bij NS op om het werk neer te leggen. Al onze leden dat zijn dus zowel de operationele diensten als niet operationele diensten (staf, onderhoud). Het is belangrijk dat we solidair zijn met elkaar.
We doen dat ook omdat in de aanloop naar 18 maart van verschillende kanten de vraag gekregen hebben “ en waarom wij niet?”.

Onze inzet
Nog een keer onze inzet:
- Bevries de AOW leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen.
- Indexatie van de pensioenen voor elke generatie en het opvangen van de negatieve gevolgen bij de overgang
  naar een nieuw pensoenstelsel.
- Een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en onzekere contracten.

De komende weken zullen we druk bezig zijn met de voorbereidingen van de acties en daarover houden we jullie op de hoogte.

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder