Horecamedewerkers flink vooruit in nieuwe cao

Extra aandacht voor vakkrachten en stagiairs

Horecamedewerkers gaan er volgend jaar flink op vooruit. CNV Vakmensen en andere bonden hebben met werkgeversorganisatie KHN overeenstemming bereikt over een eenjarige cao met loonsverhogingen tussen de 8% en 12%. ‘Een mooi resultaat dat de mensen in de horeca ook echt verdienen’, zegt Jacqueline Twerda van het CNV. ‘Hun koopkracht is de afgelopen twee jaar in veel gevallen namelijk hard achteruit gegaan.’

‘We hebben ons vooral gericht op de positie van de vakkrachten’, vervolgt Twerda. ‘Mensen die al langer in de horeca werken en veel ervaring hebben. Zij zien hun loon het meest stijgen omdat zij nog niet eerder profiteerden van de stijging van het minimumloon. Omdat die per 1 januari opnieuw omhoog gaat, profiteren ook de overige medewerkers van de nieuwe cao.’

Minimale stagevergoeding

Ook is Twerda blij dat er in de cao afspraken zijn gemaakt over een minimale stagevergoeding. ‘Hiermee laat de horeca zien er ook te zijn voor de toekomstige werknemers’, zegt ze. ‘Te veel stagiairs krijgen geen vergoeding. Dat brengt ze soms flink in de problemen, helemaal als ze hun betaalde bijbaan voor hun stage moeten opgeven. Ik ben blij dat werkgevers in de horeca, die zelf veel gebruikmaken van bijbaners, het belang van een vergoeding inzien.’

Werk-privébalans

Wat voor Twerda verder meespeelde tijdens de onderhandelingen, was de werk-privébalans van medewerkers. Die dreigt nogal eens door te slaan richting werk, wat veel extra stress en uitval oplevert. ‘Het is mooi dat er nu stappen zijn gezet richting meer evenwicht tussen werk en privé’, zegt de CNV-bestuurder. ‘Door de toenemende werkdruk is het voor werknemers belangrijk om meer grip te krijgen op werktijd en privétijd. Werknemers mogen het werken vanaf 10% boven de jaaruren norm weigeren.’

Nieuw loongebouw in 2024

Verder spraken de bonden en KHN met elkaar af dat het jaar 2024 wordt benut om gezamenlijk een nieuw functiegebouw én een daarbij behorend loongebouw te ontwikkelen. ‘Veel ontwikkelingen van de laatste jaren waren onmogelijk te voorzien. Denk aan corona, de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de enorme inflatie die dat tot gevolg had. Het bestaande loongebouw is daar niet op berekend. Goed dus dat we zorgvuldig met elkaar gaan kijken hoe we dat kunnen aanpassen aan de huidige tijd.’

Leden mogen het zeggen

Het is nu aan de vakbondsleden om over het resultaat te stemmen. Daar krijgen ze tot 18 december de tijd voor. Stemmen ze in meerderheid vóór, dan is de nieuwe cao definitief.