Hoe verder met sociaal plan Rütgers Resins?

Op 9 mei heeft CNV Vakmensen vervolgoverleg over het sociaal plan. Daaraan voorafgaand is er om 13.00 uur een ledenbijeenkomst, waar we verder spreken over de inzet van de vakbonden.

Laat je stem horen!
Op de ledenbijeenkomst van 23 april hebben we het vooral gehad over twee zaken:

  1. Hoe maken we de werkgever duidelijk dat er een goed sociaal plan moet komen en dat we ons niet laten afschepen met (een klein beetje meer dan) het wettelijk minimum;
  2. Welke verdeelmethode willen we hanteren om de beëindigingsvergoeding per persoon te bepalen (gegeven een bepaald budget)

Op donderdag 9 mei, om 13.00 uur zijn jullie, en ook die enkele collega’s die nog geen lid zijn, uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst.
We verzamelen daar de handtekeningen onder een petitie (zie bijlage petitie) en nemen, zo nodig via een stemming, de beslissing over de verdeelmethode.
Wie niet aanwezig kan zijn, kan een ondertekende petitie en/of een machtiging voor de stemming aan een collega meegeven (zie bijlage stemformulier).

Petitie
De vakbonden willen het overleg a.s. donderdag met jullie werkgever starten met het overhandigen van een door zoveel mogelijk werknemers ondertekende petitie. Daarmee maken we duidelijk dat jullie niet van plan zijn genoegen te nemen met een minimaal sociaal plan en zo nodig (op welke manier dan ook) daarvoor in actie zullen komen.
In de bijlage vinden jullie deze petitie. Print ‘m uit, onderteken ‘m en geef ‘m (eventueel via een collega) donderdag mee aan je vakbondsonderhandelaar!

Hoe berekenen we de beëindigingsvergoeding?
Dat we nog een stevig robbertje moeten “knokken” om een fatsoenlijk niveau voor het sociaal plan af te spreken, is duidelijk. Maar áls we dat bereikt hebben, moet ook nog worden vastgesteld volgens welke methode het budget wordt verdeeld.
We kennen de kantonrechtersformule (krf), waarbij het aantal dienstjaren gewogen wordt aan de hand van de leeftijd, en we kennen de transitievergoeding (TV), waarbij de eerste 10 dienstjaren minder zwaar meetellen dan die daarna. En natuurlijk kunnen er ook allerlei “eigen” formules gemaakt worden. Steeds gaat het om het samenspel tussen dienstjaren, leeftijd en maandsalaris. En afhankelijk van jouw specifieke situatie, pakt de ene formule gunstiger uit dan de andere. In bijlage 3, ‘model beëindigingsvergoeding' vind je daarover gedetailleerde informatie en ook een aantal voorbeelden van berekeningen.

Na alle discussies van 23 april (en deels ook nog daarna) gaan we donderdag nu een keuze maken tussen drie mogelijkheden: methode krf, methode TV, en methode “gedempt”. Die laatste is - met dank aan Marco - een tussenweg tussen de krf- en de TV-methode (bij hetzelfde totaalbudget); het verschil tussen die twee kan bij de een positief en bij de ander negatief zijn, en die verschillen zijn bij de “gedempte” methode gehalveerd.
Jullie weten dat er berekeningen te maken zijn voor alle medewerkers op basis van de gegevens van de salarisadministratie. Gebleken is dat als je hetzelfde totaalbudget verdeelt via de TV-methode dat voor ongeveer de helft van de medewerkers gunstiger uitpakt dan de krf-methode. En andersom. Ook de hoogte van de positieve en negatieve verschillen houden elkaar in evenwicht. Over het algemeen kan gezegd worden dat voor ouderen met een relatief korte diensttijd de krf-methode gunstiger is, en dat voor de meeste jongeren de TV-methode beter uitpakt.
Een aantal voorbeelden zijn in bijlage 3 'model beëindigingsvergoeding' opgenomen.

Ik hoop dat met deze gegevens we een snelle besluitvorming kunnen hebben en daarna weer alle energie kunnen richten op de strijd voor een fatsoenlijke sociaal plan en een eerlijke cao!

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje

 

Downloads