Al het nieuws

Hoe staat het met de cao-afspraken bij ING?

De ING-cao krijgt zo langzamerhand vorm. In het laatste overleg met ING is er gesproken over de pilot Onbeperkt verlof, de werkgelukbrengers, het sociale innovatiebudget, het onderwijsconvenant en het internationaliseren van Mijn Koersplan naar IDP.

Pilot onbeperkt verlof gestart
Gedurende het hele jaar 2020 zal onderzocht worden of onbeperkt verlof het werkgeluk van medewerkers vergroot. Daarbij zullen zowel de deelnemers als de controlegroep (medewerkers, die mee wilden doen maar waarbij alles bij het oude blijft) als de referentiegroep (medewerkers, die niets hebben aangegeven en waarbij ook alles bij het oude blijft) worden bevraagd op hun werkgeluk met betrekking tot verlof. Begin 2021 zullen de resultaten van deze pilot geëvalueerd worden.

Wanneer komen de werkgelukbrengers?
Dit is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Doel van de werkgelukbrengers is dat er een pool van medewerkers komt die collega’s kunnen vervangen wanneer er tijd nodig is voor zorg of ontwikkeling en dat niet in te plannen is. Het feit dat hier veel vragen over gesteld worden wil zeggen dat er behoefte aan is. Het is de bedoeling dat aan het begin van het 3e kwartaal hiermee gestart kan worden.

Sociaal innovatiebudget: je mag zelf meebeslissen
Er is ook een budget gereserveerd om ideeën, die van medewerkers zelf komen om werkdruk op te lossen, te realiseren. Binnenkort zal door ING jou gevraagd worden of je hierover nog leuke oplossingen hebt. Als dat zo is, laat het mij weten. Dat kan ook via https://www.jeachterban.nl/ing

Werken in het onderwijs: als ING-er kan dat nu ook
Als jij in jouw Mijn Koersplan (IDP) aangeeft dat je wel in het onderwijs wil werken kan je in 3 dagen leren lesgeven. Ook als je boventallig bent kan dit.

Van Mijn Koersplan (MKP) naar Individual Development Plan (IDP): blijf een aantrekkelijke werknemer
Al jaren maken wij in de cao afspraken over jouw ontwikkeling. De maatschappij gaat tegenwoordig zo snel dat jij je moet blijven ontwikkelen. Ontwikkelen is meer dan alleen maar opleiden. Dit kan stagelopen, iets nieuws leren door het in je werk te doen of je voorbereiden op jouw pensioen zijn.
Daarvoor hebben wij nu in de cao-afspraken staan over Mijn Koersplan (MKP). Die afspraken blijven onverkort gelden. ING wil het idee achter die afspraak nu over heel ING uitrollen, waar ook ter wereld. Het MKP wordt dan Individual Development Plan (IDP). Je hebt een plan for now (plan A), hoe wil jij je ontwikkelen voor je functie, plan for next (plan B), hoe wil jij je ontwikkelen voor een functie binnen ING en/of een plan for beyond (plan C), hoe wil jij je ontwikkelen in het algemeen of voor een functie buiten ING. Een plan (IDP) maken kan in 4 stappen:

  • nadenken: over wat jouw kwaliteiten zijn, ervaringen, welk doel je hebt;
  • vastleggen: je bevindingen van het nadenken vastleggen (eventueel m.b.v. een checklist);
  • checken: wat doe je nu, wat wil je, is dat haalbaar en wanneer doe je wat;
  • aan de slag: leg het vast in Workday en ga aan de slag.

Je kunt elk moment van het jaar hiermee beginnen. Het is wel handig om dit in je step-upgesprekken mee te nemen. CNV Vakmensen gunt jou een goede toekomst. Daarbij is ontwikkeling en het hebben van een plan daarvoor onontbeerlijk. Daarom raden wij je aan hier snel mee aan de slag te gaan.

Wil je meedenken/meepraten?
Met een aantal actieve CNV-leden is er regelmatig overleg over de stand van zaken van de cao. Zo langzamerhand gaan we ook weer beginnen met het nadenken over een nieuwe cao. Wil je hierover meedenken of meepraten, laat mij dit dan weten.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht. Dat kan ook terecht op www.jeachterban.nl 

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 2350 0986