Hoe gaat het verder na een succesvolle stakingsdag

Een deel van onze leden in de Metaal en Techniek hebben op 28 juni jongstleden op een aantal plaatsen in het land het werk neergelegd. Ongeveer 2.000 vakbondsleden hebben gevolg gegeven aan de oproep. Deze actiedag is in die plaatsen succesvol geweest.

Zoals jullie weten willen we graag een cao in de Metaal en Techniek afsluiten waarin ongeveer 300.000 vakmensen werken. Vakbonden hebben na 33 uur onderhandelen op 5 juni jl. een eindbod gekregen. De cao-commissie van CNV Vakmensen heeft besloten het eindbod niet te accepteren. Daarom hebben we jouw hulp ingeroepen. Wij weten hoe moeilijk het is in het MKB bedrijf en toch hebben al veel leden laten zien dat ze achter ons staan. We weten ook dat de vakbondsleden ons dragen door lidmaatschap, samenwerking en verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor de kastanjes uit het vuur halen om voor alle collega’s tot goede cao-afspraken te komen.

Waar gaat het om?
De geschilpunten zijn met name op vier hoofdonderwerpen: loon, aanwending VPL-premie, generatiepact en seniorendagen. In bijgevoegd schema zijn de geschilpunten tegenover elkaar gezet.

Hoe verder?
Na de zomervakantie pakken we de draad weer op. Wij hopen dat werkgevers tot het inzicht zijn gekomen om met ons tot cao-afspraken te komen. Juist in een tijd waarin het bedrijfseconomisch goed gaat. In september pakken we de draad weer op. En zullen jou dan ook opnieuw informeren.

Mag je alleen loonafspraken maken voor vakbondsleden?
Veel leden hebben met deze discussie te maken in de bedrijven over loonsverhoging. En krijg ik deze vraag ook veel voorgelegd. De basis is: de cao is een afspraak tussen de werkgever en de vakbond. En in onze bedrijfstak de afspraken tussen de vakbonden, waaronder CNV Vakmensen, en werkgeversorganisatie FWT waar veel werkgevers lid van zijn. De afspraken die wij maken gelden ook voor werknemers die geen lid zijn van een vakbond, tenzij dat in de cao anders is bepaald. We mogen geen aparte loonafspraken maken voor leden omdat we rekening moeten houden met het principe van een gelijke beloning voor gelijke arbeid. Wel mogen we afspraken maken over vergoeding vakbondscontributie of bijvoorbeeld een extra dag voor vakbondsleden. Maar de werkgevers zullen hiermee ook akkoord moeten gaan. En dat is geen vanzelfsprekende zaak.

Ik blijf er van overtuigd dat meer vakmensen lid gaan worden omdat het de enige kracht is voor goede loonafspraken in het MKB.

Ben jij al lid?
Jij en ik moeten nu de werkgevers laten zien en merken dat wij staan voor constructief overleg en goede afspraken maken.
Maar ook zeggen waar het op staat. Zoals nu. Samen zijn we de vakbond. Meer vakmensen zouden lid moeten zijn.

Mocht je nog geen lid zijn, sluit je nu aan! Word lid en lever je bijdrage!

CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder
M: 06 51 60 19 60
E: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl

Downloads