Al het nieuws

Hoe gaat het nu met jouw nabestaandenpensioen bij Rail en OV?

Een goed nabestaandenpensioen is voor jou en je nabestaanden belangrijk. Maar het heeft ook effect op de premie, die je betaalt. Welke keuze is dan verstandig was de vraag op de pensioentafel: nabestaandenpensioen op opbouw- of risicobasis?

Verschil nabestaandenpensioen op opbouwbasis en op risicobasis
Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis bouw je ieder jaar een deel van je pensioen op voor je achterblijvende partner en kinderen. Kom jij te overlijden, hetzij voor je pensionering, hetzij na je pensionering, dan heeft jouw nabestaande altijd een nabestaandenpensioen. Jij hebt nu een nabestaandenpensioen op opbouwbasis.

Bij nabestaandenpensioen op risicobasis geldt dat je nabestaanden geld ontvangen bij jouw overlijden via een verzekering. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis krijgt jouw nabestaande alleen een pensioen wanneer jij komt te overlijden als je nog in dienst bent. Ben je uit dienst,  ga je naar een andere werkgever of met pensioen, dan heeft jouw nabestaande geen recht op een nabestaandenpensioen.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat in nieuwe pensioenregelingen (op zijn laatst op 1 januari 2026) het nabestaandenpensioen (dat dan partnerpensioen heet) op risicobasis is.

De discussie op de pensioentafel: Gaan we nu al nabestaandenpensioen op risicobasis regelen?
Het nabestaandenpensioen op risicobasis is goedkoper. Dat wil zeggen daar betaal je minder premie voor, omdat het een verzekering is. Je kunt wel op het moment dat je met pensioen gaat nabestaandenpensioen inkopen. Maar dan krijg je minder ouderdomspensioen.

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis is weliswaar duurder, maar kom jij te overlijden dan heeft jouw nabestaande altijd een nabestaandenpensioen.

Op korte termijn heeft nabestaandenpensioen op risicobasis op de premie een positief effect, maar op de opbouw van je nabestaandenpensioen een negatief effect.

Het pensioenfondsbestuur heeft daar berekeningen bij gemaakt en kwam tot de conclusie dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt en daarom aangeraden niets te veranderen en het nabestaandenpensioen tot 1 januari 2026 op opbouwbasis te handhaven. Aan de pensioentafel is een oordeel gevraagd. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben aangegeven ons daarover te willen beraden.

Oordeel CNV pensioencommissie: nu niet wijzigen
Aan de leden van de CNV Rail en OV pensioencommissie (dat zijn collega’s van jou die meepraten over jouw pensioen) is een oordeel gevraagd. De pensioencommissie was ook van mening om niets te veranderen. Omdat er niets verandert, leggen wij het niet ter stemming aan jou voor, maar informeren jou middels deze ledenbrief.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij ons terecht.

Evert Jan van der Mheen, bestuurder OV        
E: ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl              
M: 06 5373 6490 
                             
Jerry Pique, bestuurder Prorail en Movares
E: j.pique@cnvvakmensen.nl
M: 06 5160 2052

Ike Wiersinga, bestuurder NS
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 2350 0986