Al het nieuws

Hoe gaat het met jou en je werk?

Het leek eerst ver weg. De eerste coronazieken uit de stad Wuhan in China waar de virusuitbraak begon. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Begin maart doen we nog wat onwennig en lacherig over handen schudden. Een paar dagen erna roept Premier Mark Rutte alle Nederlanders op om te stoppen met het schudden van handen en moeten we 1,5 meter afstand van elkaar houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarna volgen maatregelen elkaar in rap tempo elkaar op, we kennen ze inmiddels allemaal wel. De “intelligente lockdown” van de samenleving is een feit.

Het kabinet heeft een massief pakket aan maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen. Je werkgever kan beroep doen op de aangekondigde nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).Vakbonden denken constructief mee in de coronaproblematiek.  Zo zijn er aan verschillende tafels afspraken tussen werkgevers en vakbonden gemaakt. Op centraal niveau is een coulanceregeling voor werkgevers voor betaling pensioenpremie en sociale fondsen afgesproken, voor de technische installatie en bouw een protocol afgesproken met werkgeversorganisaties. Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers ín hoe werknemers op een veilige manier kunnen doorwerken, binnen en buiten huis.

Nu zitten velen van ons thuis. Sommigen ziek, in quarantaine of omdat een medegezinslid een kuchje heeft. Maar ook om thuis te werken omdat het bedrijf tijdelijk gesloten is.  Anderen zullen nog op het bedrijf aan het werk zijn, maar dan wel met veel beperkingen die noodzakelijk zijn om op een gezonde, hygiënische en veilige manier het werk te kunnen doen. Zo zijn kantines aangepast, hygiënische voorschriften en voorschriften als je in de bus van het werk rijdt.

Het werk in de Metaal en Techniek is divers. Sommige willen gebruik maken van de NOW. Bij anderen loopt het werk volop door. Ook teken ik op dat aantal werkgevers maatregelen wil invoeren. Bijvoorbeeld over: lichaamstemperatuur meten, invoeren speciale werktijden, verschillende pauzemomenten, weken op zaterdag, roosters en verlof.

Hoe zit het bij jou?
We vragen je om de enquête in te vullen. Zo krijgen wij een beeld wat jouw mening is. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten tijd. Jouw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Let op: invullen kan tot aanstaande vrijdag 1 mei.

Blijf gezond!

Marco Hietkamp
Bernard Zijlstra