Al het nieuws

Hoe denk jij over ouder worden bij Sweco

Vanuit het AVO overleg is er de vraag naar de mogelijkheden om binnen Sweco gezond en gemotiveerd je pensioen te halen. Het Generatiepact zoals dat elders wordt toegepast lijkt voor Sweco niet de beste oplossing.

Het overdragen van werk van oud naar jong ligt bij Sweco echt anders: jongeren zijn altijd welkom, maar zijn moeilijk te vinden. Daarmee is de kurk van het pact weg. Maar andere kanten ervan kunnen alsnog worden ingevoerd, of zijn dat al: denk aan mentorschap van ouderen voor nieuwkomers. Vakbonden hebben in het AVO-overleg toegezegd met een situatieschets te komen: hoe zitten ouderen (denk aan mensen van 50 en ouder) in hun vel, hoe gemotiveerd zijn we, wat zijn belemmeringen om gemotiveerd de pensioendatum te halen. Binnen de kadergroep is daar uitgebreid over gesproken.

En werd besloten alle leden bijgaande vragenlijst te sturen om met de antwoorden een goed beeld te hebben over de noodzaak of wenselijkheid van nieuwe beleid. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je dit webadres intypen op internet om de vragen in te vullen: https://q.crowdtech.com/aqzmiqOctk6Xr77VUE2REA
De COR gaat hetzelfde bij jongeren onderzoeken en de directie gaat onderzoek doen naar de cijfers, billing ratio, ziekteverzuim etc. De vraag van de kadergroep is om de vragen te bekijken en te beantwoorden.

Misschien weet je niet het antwoord op alle vragen: dat is geen probleem. Geef aan wat je wel weet en wilt delen. Alle antwoorden zullen anoniem behandeld worden. Veel dank voor het invullen van de vragenlijst.

Mede namens de kadergroep,

Roel van Riezen,
vakgroepbestuurder CNV Vakmensen
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
M 06-51602034