Al het nieuws

Het faillissement van TCR is uitgesproken

Vragen bij jou en jouw collega's blijven. Gelukkig kan het CNV op veel vragen antwoord geven. Voor sommige vragen geldt dat we in afwachting zijn van het werk van de curator, voor wij het antwoord kunnen geven.

Hoe verder na faillissement TCR?
Helaas is een faillissement van TCR onvermijdelijk gebleken. CNV Vakmensen begrijpt dat je als medewerker nu met veel vragen zit. Een aantal vragen die aan ons gesteld zijn plus de antwoorden kun je hier lezen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Je kirijgt een ontslag brief. Maar voorlopig ben je nog in dienst van TCR. De curator is nu de baas en kan je vragen om nog enige tijd door te werken. Omdat TCR geen geld meer heeft betaalt het UWV je salaris. Op de korte termijn gaat het UWV je door middel van bijeenkomsten verder informeren over de praktische gang van zaken.

Weten jullie welke bedrijven het werk gaan overnemen?
Nee, dat weten wij niet. Als het goed is is de curator druk doende om nieuwe partijen binnen te halen die het werk gaan overnemen. Wij hopen snel meer duidelijkheid te krijgen. We houden vinger aan de pols.

Wat gebeurt er als een ander taxi-bedrijf het vervoerscontract overneemt?
In de cao taxi is een regeling opgenomen over faillissementen. Als je werk doet wat eerder is aanbesteed en dit werk wordt na het faillissement overgenomen door een andere vervoerder heb je recht op een oproepcontract voor de eerste drie maanden. Daarna heb je recht op een contract voor het gemiddelde aantal uren wat je in deze drie maanden hebt gewerkt. De volledige regeling vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Online community's
CNV Vakmensen heeft online community's voor o.a werknemers werkzaam in de sectoren taxi, openbaar vervoer en tour. Hier kun je je ervaringen delen, met (TCR) collega's in gesprek gaan en 24/7 je vragen stellen. Collega's van jou en experts van het CNV beantwoorden je vragen dan zo spoedig mogelijk.

Klik op jouw Je Achterban: TOUR - TAXI - OPENBAAR VERVOER 

CNV staat haar (nieuwe) leden bij!
Als lid van CNV Vakmensen heb je recht op juridische ondersteuning. Als je geen lid bent maar we nu lid wordt dan heb je recht op kosteloze juridische ondersteuning gerelateerd aan dit faillissement.

Meer informatie
Vrijdag 14 februari hebben wij overleg met de COR. Zodra wij meer informatie hebben delen wij dit via deze weg met jou. Stuur deze communicatie vooral door met collega's die (nog) geen lid zijn van CNV Vakmensen. Op onze website tref je meer informatie aan over faillissementen.

Heb je vragen kijk op onze online community jeachterban.nl,neem dan contact op met CNV Info, telefoon 030-7511007 of per e-mail cnvinfo@cnv.nl.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie t.orie@cnvvakmensen.nl
Agostino di Giacomo Russo a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

Bestuurders CNV Vakmensen

Downloads